an tAontas Eorpach

Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Forbhreathnú

Ról: Nuálaíocht a chur chun cinn i dtíortha an Aontais Eorpaigh

Stiúrthóir: Martin Kern

Bliain a bunaithe: 2008

Líon foirne: 49

Suíomh: Búdaipeist (An Ungáir)

Suíomh gréasáin: EIT

Cuidíonn EIT le gnólachtaí agus le comhlachtaí oideachais agus taighde oibriú i gcomhar le chéile chun timpeallacht oibre atá fabhrach don nuálaíocht agus don fhiontraíocht san Eoraip a chruthú.

A ndéanann sé

Cothaíonn EIT cumas nuálaíochta na hEorpa, agus cuidíonn sí leis an Aontas dul san iomaíocht le piaraí i dtíortha eile agus, sa chaoi sin, poist agus saibhreas a chruthú.

Tugann sé le chéile na trí ghníomhaí thábhachtacha i gcúrsaí nuálaíochta – lucht gnó, lucht oideachais agus lucht taighde – le haghaidh comhpháirtíochtaí ilnáisiúnta dinimiciúla, ar a dtugtar Pobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna), a chruthú chun:

  • táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt
  • cuideachtaí nua a thosú
  • oiliúint a thabhairt do ghlúin nua fiontraithe.

Nuair a oibríonn cuideachtaí, ollscoileanna agus ionaid taighde tábhachtacha i gcomhar le chéile sna comhpháirtíochtaí sin cruthaíonn siad réitigh níos éifeachtaí nuálaí don Eoraip.

Struchtúr

Is é an Bord Bainistíochta príomhchomhlacht rialúcháin na hInstitiúide, a thugann le chéile 15 de shaineolaithe mór le rá, agus breathnóir ón gCoimisiún Eorpach.

Tugann an Bord ceannaireacht straitéiseach agus treoir ghinearálta maidir leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla a chuireann Ceanncheathrú EIT chun feidhme, faoi stiúir an Stiúrthóra.

Tá an Bord neamhspleách i gcúrsaí cinnteoireachta, agus tá sé freagrach as roghnú, measúnú agus tacú leis na PENanna.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá oibríochtaí EIT idir 2014 agus 2020 sainmhínithe sa Chlár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (SIA) sa Rialachán. Seo iad na príomhghnéithe:

Tá dlúthpháirt ag EIT chomh maith i gclár maoinithe taighde an Aontais atá ann faoi láthair – FÍS 2020 – ina dtugtar aghaidh ar dhúshláin shóisialta áirithe.

Iad sin a bhaineann leas as

Oibríonn EIT le réimse fhorleathan geallsealbhóirí nuálaíochta, go háirithe:

Sonraí teagmhála

Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht(EIT)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Teileafón
+36 14 819 300
Back to top