Euroopan Unioni

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Perustiedot

Tehtävä: Innovoinnin edistäminen EU-maissa

Johtaja: Martin Kern

Perustettu: 2008

Henkilöstömäärä: 49

Toimipaikka: Budapest, Unkari

Verkkosivusto: EIT

EIT tukee yritysten ja koulutus- ja tutkimuslaitosten yhteistyötä innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi EU:ssa.

Tehtävät

EIT:n tavoitteena on kasvattaa EU:n kykyä innovoida, menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja luoda työpaikkoja ja vaurautta.

Sen toiminnassa ovat mukana kolme innovoinnin keskeistä tahoa: liike-elämä, koulutusala ja tiedeyhteisö. Näiden tahojen edustajat eri maista tekevät dynaamista yhteistyötä ja muodostavat osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, jotka

  • kehittävät innovatiivisia tuotteita ja palveluita
  • käynnistävät uusia yrityksiä
  • kouluttavat uutta yrittäjäsukupolvea.

Tiiviin yhteistyön tavoitteena on, että yritysten sekä koulutus- ja tutkimusalan edustajat voivat yhdessä kehittää tehokkaita ja innovatiivisia vastauksia EU:n haasteisiin.

Rakenne

Instituutin tärkein hallinnollinen elin on hallintoneuvosto. Siihen kuuluu 15 asiantuntijaa koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan piiristä sekä Euroopan komissiota edustava tarkkailija.

Hallintoneuvosto vastaa EIT:n strategisesta johtamisesta sekä ohjaa EIT:n päätoimipaikan operatiivisten toimien täytäntöönpanoa. EIT:n päivittäisestä toiminnasta vastaa sen johtaja.

Hallintoneuvosto päättää itsenäisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta ja arvioinnista sekä tukee niiden toimintaa.

Toiminta

EIT:n toimet kaudella 2014–2020 perustuvat strategiseen innovaatio-ohjelmaan ja asetukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa:

EIT on keskeisessä asemassa myös EU:n nykyisessä Horisontti 2020 ‑tutkimusrahoitusohjelmassa ja erityisesti sen yhteiskunnalliset haasteet -osiossa.

Hyötyjät

EIT toimii monenlaisten innovointiin vaikuttavien sidosryhmien kanssa, joista tärkeimpiä ovat

Yhteystiedot

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti(EIT)

Yhteystiedot

Osoite

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

P.
+36 14 819 300
Back to top