Euroopa Liit

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Ülevaade

Ülesanded: edendada innovatsiooni ELi liikmesriikides

Direktor: Martin Kern

Asutatud: 2008

Töötajate arv: 49

Asukoht: Budapest, Ungari

Veebisait: EIT

EIT aitab ettevõtjatel ning haridus- ja teadusuuringute asutustel koostööd teha, et luua Euroopas innovatsiooni ja ettevõtlust soodustav keskkond.

Tegevusvaldkonnad

EIT suurendab Euroopa võimet teha uuendusi ja konkureerida sama valdkonna rahvusvaheliste ekspertidega ning luua tänu sellele uusi töökohti ja suurendada jõukust.

EIT ühendab kolm innovatsioonivaldkonna põhikomponenti – ettevõtluse, hariduse ja teadusuuringud –, et luua tugevad rahvusvahelised partnerlussuhted, mida tuntakse kui teadmis- ja innovaatikakogukondi ning mis:

  • töötavad välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid,
  • asutavad uusi ettevõtteid ja
  • õpetavad välja uut ettevõtjate põlvkonda.

Edukad ettevõtted, ülikoolid ja teadusuuringute keskused teevad nendes kogukondades tihedat koostööd ning töötavad Euroopa jaoks välja tulemuslikumaid ja innovaatilisemaid lahendusi.

Struktuur

Instituudi põhijuhtorgan on juhatus, kuhu kuulub 15 väljapaistvat eksperti haridus-, teadusuuringute ja ettevõtlussektoritest ning Euroopa Komisjoni vaatleja.

Juhatus on instituudi strateegiline juht ja töö üldine koordineerija. Tegevuse rakendamise eest vastutab EIT peakorter, mida juhib EIT direktor.

Juhatus teeb otsuseid sõltumatult ning vastutab teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise, hindamise ning toetamise eest.

Töömeetodid

EIT tegevus 2014.–2020. aastani on kindlaks määratud EIT strateegilises innovatsioonikavas ja määruses. Instituudi põhiülesanded on järgmised:

EIT-l on ka oluline roll ELi praeguses teadusuuringute rahastamise programmis Horisont 2020, eelkõige sotsiaalsete probleemide lahendamises.

Kasusaajad

EIT teenib mitmesuguste innovatsioonivaldkonna sidusrühmade huve, täpsemalt:

Kontaktandmed

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut(EIT)

Kontaktandmed

Aadress

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top