Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Σύντομη παρουσίαση

Ρόλος: προώθηση της καινοτομίας στις χώρες της ΕΕ

Διευθυντής: Martin Kern

Έτος ίδρυσης: 2008

Αριθμός υπαλλήλων: 49

Έδρα: Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

Ιστότοπος: EIT

Το EIT βοηθά τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα να συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.

Τι κάνει

Το EIT συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί, να αντεπεξέρχεται στον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο.

Φέρνει σε επαφή τους 3 βασικούς παίκτες στον τομέα της καινοτομίας – τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα – με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, πολυκρατικών συμπράξεων, γνωστών με την ονομασία Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), οι οποίες:

  • αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
  • δημιουργούν νέες επιχειρήσεις
  • εκπαιδεύουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών.

Χάρη στη στενή συνεργασία τους στο πλαίσιο αυτών των συμπράξεων, κορυφαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα βρίσκουν πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις για την Ευρώπη.

Δομή

Το κύριο διοικητικό όργανο του ΕΙΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 15 επιφανείς εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων, καθώς και από έναν παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγει η Κεντρική διοίκηση του ΕΙΤ, υπ’ ευθύνη του διευθυντή του EIT.

Έχοντας ανεξαρτησία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επιλογή, αξιολόγηση και στήριξη των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ).

Πώς λειτουργεί

Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ για την περίοδο 2014-2020 καθορίζονται στο Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας και τον σχετικό κανονισμό. Ιδού ορισμένα βασικά σημεία:

Το EIT παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στο τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευναςΟρίζοντας 2020 – που έχει κυρίως ως στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Ποιοι ωφελούνται

Το EIT λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα συντελεστών καινοτομίας, και συγκεκριμένα:

Στοιχεία επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Τηλ
+36 14 819 300
Back to top