Europæiske Union

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Oversigt

Rolle: At fremme innovation i EU-landene

Direktør: Martin Kern

Oprettet i: 2008

Antal ansatte: 49

Placering: Budapest, Ungarn

Website: EIT

EIT hjælper virksomheder og uddannelses- og forskningsorganer med at arbejde sammen om at skabe et miljø, som fremmer innovation og iværksætterånd i Europa.

Hvad laver det?

EIT øger Europas evne til at innovere og konkurrere med modparter uden for EU og dermed skabe beskæftigelse og velstand.

Det samler de tre vigtigste aktører inden for innovation – erhvervslivet, uddannelsessektoren og forskningssektoren – om at danne dynamiske partnerskaber på tværs af lande, også kendt som videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), som:

  • udvikler innovative produkter og tjenester
  • opretter nye virksomheder
  • uddanner en ny generation af iværksættere.

Gennem et tæt samarbejde i disse partnerskaber skaber førende virksomheder, universiteter og forskningscentre mere effektive og innovative løsninger for Europa.

Struktur

Instituttets vigtigste forvaltningsorgan er bestyrelsen, som består af 15 prominente eksperter fra uddannelses-, forsknings- og erhvervssektoren samt en observatør fra Europa-Kommissionen.

Bestyrelsen sørger for strategisk lederskab og en overordnet retning for de operationelle aktiviteter, som gennemføres af EIT- hovedkontoret, der ledes af direktøren for EIT.

Bestyrelsen træffer beslutninger uafhængigt og er ansvarlig for udvælgelse og evaluering af samt støtte til VIF'erne.

Hvordan arbejder det?

EIT's opgave mellem 2014 og 2020 er beskrevet i en strategisk innovationsdagsorden (SID) og en forordning. Af de vigtigste punkter kan nævnes:

EIT spiller også en central rolle i EU's aktuelle forskningsprogramHorisont 2020 – som især er rettet mod sociale udfordringer.

Hvem har gavn af det?

EIT arbejder med en bred vifte af interesserede parter, herunder især:

Kontakt

Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(EIT)

Kontakt

Adresse

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tlf.
+36 14 819 300
Back to top