Evropská unie

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Přehled

Úloha: podporovat inovace v zemích EU

Ředitel: Martin Kern

Rok zřízení: 2008

Počet zaměstnanců: 49

Sídlo: Budapešť, Maďarsko

Internetové stránky: EIT

EIT napomáhá spolupráci podniků, vzdělávacích a výzkumných subjektů s cílem vytvořit prostředí příznivé pro inovace a podnikání v Evropě.

Náplň činnosti

Institut má zvýšit schopnost Evropy inovovat, obstát vůči zahraniční konkurenci, a vytvořit díky tomu nové pracovní příležitosti a zajistit prosperitu.

Institut vytváří tzv. znalostní a inovační společenství, což jsou partnerství, jichž se účastní subjekty všech tří klíčových složek inovačního procesu (podniky, vzdělávání, výzkum) z několika zemí. Tato partnerství:

  • vyvíjejí inovativní produkty a služby
  • zakládají nové podniky
  • školí novou generaci podnikatelů.

V rámci partnerství přední evropské podniky univerzity a výzkumná střediska úzce spolupracují, takže inovační proces probíhá efektivněji.

Struktura

Hlavním řídícím orgánem institutu je správní rada, kterou tvoří pozorovatel z Evropské komise a 15 nejvýznamnějších odborníků ze vzdělávacího, výzkumného a podnikatelského sektoru.

Rada zajišťuje strategické vedení a celkové řízení činností, které realizuje ústředí institutu pod vedením jeho ředitele.

Správní rada má nezávislou rozhodovací pravomoc a odpovídá za výběr, hodnocení a podporu znalostních a inovačních společenství.

Způsob fungování

Činnost EIT v letech je vymezena v letech 2014 až 2020 ve strategickém programu inovací a v příslušném nařízení. Hlavními body jsou:

EIT je také nedílnou součástí současného programu EU pro financování výzkumu Horizont 2020 – řešícího především sociální problémy.

Pro koho znamená přínos

EIT se zaměřuje na celou řadu subjektů zainteresovaných v oblasti inovací, konkrétně:

Kontaktní údaje

Evropský inovační a technologický institut(EIT)

Kontaktní údaje

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Back to top