European Union website, the official EU website

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Роля: Да насърчава иновациите в страните от ЕС

Директор: Мартин Керн

Основан: 2008 г.

Брой на служителите 49

Местоположение: Будапеща (Унгария)

Уебсайт: EIT Избор на превод за предходната връзка  English (en)

EIT помага на предприятия, образователни и научноизследователски институции да работят заедно за създаване на благоприятна за иновациите и предприемачеството среда в Европа.

С какво се занимава

Институтът повишава капацитета за иновации на Европа и нейната способност да се конкурира с чуждестранни партньори и по този начин да създава работни места и богатство.

Той обединява три основни фактора в областта на иновациите — бизнес, образование и научни изследвания, за да спомогне за формиране на динамични, многостранни партньорства, известни като общности на знания и иновации Избор на превод за предходната връзка  English (en) (ОЗИ). Тези общности:

 • разработват новаторски продукти и услуги,
 • създават нови дружества,
 • обучават ново поколение предприемачи.

Като работят в тясно сътрудничество в рамките на тези партньорства, водещите дружества, университети и изследователски центрове създават повече ефективни и новаторски решения за Европа.

Структура

Основният управляващ орган на института е Управителният съвет Избор на превод за предходната връзка  English (en) , в който членуват 15 изтъкнати специалисти Избор на превод за предходната връзка  English (en) от секторите на образованието, изследванията и бизнеса, както и един наблюдател от страна на Европейската комисия.

Съветът предоставя стратегическо лидерство и определя общия курс на оперативните дейности, изпълнявани от централата на EIT Избор на превод за предходната връзка  English (en) , ръководена от директора на института.

Управителният съвет, който е независим при вземането на решения, отговаря за подбора, оценяването и подпомагането на общностите на знания и иновации.

Как функционира

Дейностите на института за периода 2014 — 2020 г. са определени в Стратегическата иновационна програма (СИП) и Регламент. Основните елементи са следните:

 • консолидиране на съществуващите общности на знания и иновации (за климата Избор на превод за предходната връзка  English (en) , цифровия EIT Избор на превод за предходната връзка  English (en) и новаторската енергия Избор на превод за предходната връзка  English (en) )
 • създаване на нови ОЗИ: Избор на превод за предходната връзка  English (en)
  • 2014 г. — здравеопазване и суровини Избор на превод за предходната връзка  English (en)
  • 2016 г. — храни и производство Избор на превод за предходната връзка  English (en)
  • 2018 г. — градска мобилност
  • Регионалната иновационна схема на EIT Избор на превод за предходната връзка  English (en) гарантира по-широко участие в дейностите на института.

EIT също така играе съществена роля в настоящата програма за финансиране на научните изследвания на ЕС — Хоризонт 2020, като търси отговор по-специално на социалните предизвикателства.

Кой има полза от това

EIT работи с широк кръг заинтересовани от иновациите страни, и по-специално:

Координати за връзка: 

Европейският институт за иновации и технологии(EIT)

Координати за връзка

Адрес: 

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Тел: 
+36 14 819 300