Европейски съюз

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Преглед

Роля: Да насърчава иновациите в страните от ЕС

Директор: Мартин Керн

Основан: 2008 г.

Брой на служителите 49

Местоположение: Будапеща (Унгария)

Уебсайт: EIT

EIT помага на предприятия, образователни и научноизследователски институции да работят заедно за създаване на благоприятна за иновациите и предприемачеството среда в Европа.

С какво се занимава

Институтът повишава капацитета за иновации на Европа и нейната способност да се конкурира с чуждестранни партньори и по този начин да създава работни места и богатство.

Той обединява три основни фактора в областта на иновациите — бизнес, образование и научни изследвания, за да спомогне за формиране на динамични, многостранни партньорства, известни като общности на знания и иновации (ОЗИ). Тези общности:

  • разработват новаторски продукти и услуги,
  • създават нови дружества,
  • обучават ново поколение предприемачи.

Като работят в тясно сътрудничество в рамките на тези партньорства, водещите дружества, университети и изследователски центрове създават повече ефективни и новаторски решения за Европа.

Структура

Основният управляващ орган на института е Управителният съвет, в който членуват 15 изтъкнати специалисти от секторите на образованието, изследванията и бизнеса, както и един наблюдател от страна на Европейската комисия.

Съветът предоставя стратегическо лидерство и определя общия курс на оперативните дейности, изпълнявани от централата на EIT, ръководена от директора на института.

Управителният съвет, който е независим при вземането на решения, отговаря за подбора, оценяването и подпомагането на общностите на знания и иновации.

Как функционира

Дейностите на института за периода 2014 — 2020 г. са определени в Стратегическата иновационна програма (СИП) и Регламент. Основните елементи са следните:

EIT също така играе съществена роля в настоящата програма за финансиране на научните изследвания на ЕС — Хоризонт 2020, като търси отговор по-специално на социалните предизвикателства.

Кой има полза от това

EIT работи с широк кръг заинтересовани от иновациите страни, и по-специално:

Координати за връзка

Европейският институт за иновации и технологии(EIT)

Координати за връзка

Адрес

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Тел
+36 14 819 300
Back to top