Evropska unija

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Pregled

Vloga: EIOPA je evropski nadzorni organ za poklicne pokojnine in zavarovanja

Predsedujoči: Gabriel Bernardino

Izvršni direktor: Fausto Parente

Člani: Zastopniki nacionalnih organov za zavarovanje in poklicne pokojnine

Leto ustanovitve: 2011

Število zaposlenih: 140

Sedež: Frankfurt na Majni (Nemčija)

Spletišče: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

EIOPA je del evropskega sistema finančnega nadzora.  Ta neodvisni organ svetuje Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu EU. 

Naloge

EIOPA je odgovoren za:

 • pomoč pri ohranjanju stabilnega finančnega sistema
 • zagotavljanje preglednosti trgov in finančnih produktov
 • pomoč pri varovanju imetnikov zavarovalnih polic, članov in upravičencev zavarovalnih sistemov 

Evropski sistem finančnega nadzora vključuje:

 • evropske nadzorne organe
 • nacionalne nadzorne organe

Sistem zagotavlja finančni nadzor na sistemski ravni in ravni podjetij. Vsakodnevni nadzor izvajajo nacionalni organi.

Struktura

Vodstveno strukturo organa EIOPA sestavljajo:

 • odbor nadzornikov glavni organ odločanja, ki ga sestavljajo:
 • upravni odbor, ki skrbi, da EIOPA izvaja svoje naloge. Sestavljajo ga:
  • predsedujoči organa EIOPA
  • 6 predstavnikov nacionalnih nadzornih organov
  • predstavniki Komisije
 • izvršni direktor, odgovoren za vsakodnevno upravljanje organa EIOPA

Skupni odbor evropskih nadzornih organov usklajuje dejavnosti evropskih nadzornih agencij (ESA) in njihovih politik o finančnih konglomeratih in drugih medsektorskih vprašanjih.

Odbor za pritožbe  omogoča strankam, da se pritožijo v zvezi z odločitvami evropskih nadzornih agencij. Odbor je skupen organ evropskih nadzornih agencij, vendar deluje neodvisno od njihovih upravnih in regulativnih struktur. Odbor ima 6 članov in 6 nadomestnih članov.

Delovanje

EIOPA sodeluje s strokovnjaki iz nacionalnih pristojnih organov in odborov, projektnih skupin in komisij na naslednjih področjih:

 • finančna stabilnost
 • nadzor
 • varstvo potrošnikov
 • pokojnine
 • zavarovanje

Rezultate tega delovanja odobri odbor nadzornikov.

EIOPA prek skupnega odbora sodeluje z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge in tako zagotavlja doslednost ravnanja organov.

Koristi

 • Potrošniki:
  • povečuje preglednost, enostavnost, dostopnost in poštenost v zvezi s pokojninami in zavarovanjem na notranjem trgu
  • predstavniki potrošnikov lahko povedo svoja mnenja v delovnih skupinah EIOPA
 • Industrija:
  • visokokakovosten, učinkovit in dosleden nadzor zavarovalnic in poklicnih pokojnin
  • EIOPA pomaga opredeliti, oceniti, zmanjšati in upravljati tveganja in grožnje finančni stabilnosti na področju zavarovanja in poklicnih pokojnin
  • predstavniki industrije lahko povedo svoje mnenje v delovnih skupinah EIOPA in skupinah deležnikov
Kontaktni podatki

EIOPA(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)

Kontaktni podatki

Naslov

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top