Uniunea Europeană

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

Prezentare generală

Rol: EIOPA este autoritatea europeană de supraveghere pentru asigurări și pensii ocupaționale

Președinte: Gabriel Bernardino

Director executiv: Fausto Parente

Membri: Reprezentanți ai autorităților naționale pentru asigurări și pensii ocupaționale

Înființare: 2011

Angajați: 140

Sediu: Frankfurt pe Main (Germania)

Site: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

EIOPA este parte a sistemului european de supraveghere financiară.  Este un organism independent care oferă consiliere Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. 

Ce face

EIOPA are următoarele responsabilități:

 • să contribuie la stabilitatea sistemului financiar
 • să asigure transparența piețelor și produselor financiare
 • să contribuie la protecția titularilor de polițe de asigurare și a membrilor și beneficiarilor sistemelor de pensii.  

Sistemul european de supraveghere financiară este format din:

 • autoritățile europene de supraveghere
 • autoritățile naționale de supraveghere.

Rolul său este să stabilească o legătură între supravegherea financiară la nivel sistemic și la nivel de întreprindere. Supravegherea de zi cu zi rămâne la latitudinea autorităților naționale.

Structură

Structura de gestionare a EIOPA include:

 • Consiliul de administrație, care se asigură că EIOPA își îndeplinește sarcinile care îi revin.  Este format din:
  • președintele EIOPA
  • 6 reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere
  • reprezentanți ai Comisiei.
    
 • Directorul executiv, responsabil pentru gestionarea de zi cu zi a activității EIOPA.
   

Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere coordonează activitățile agențiilor europene de supraveghere (AES) și politicile lor cu privire la conglomeratele financiare și alte chestiuni trans-sectoriale.

Comisia de apel a EIOPA le acordă părților dreptul de a introduce o acțiune împotriva deciziilor luate de AES. Este un organism comun al AES, independent de structurile administrative și de reglementare ale acestora. Comisia este formată din 6 membri și 6 locțiitori.

Cum funcționează

EIOPA colaborează cu experți din partea autorităților naționale competente în comisii, grupuri operative și grupuri de lucru în următoarele domenii:

 • stabilitate financiară
 • monitorizare
 • protecția consumatorilor
 • pensii
 • asigurări.

Rezultatul acestor lucrări este aprobat de Consiliul de supraveghere.

EIOPA colaborează cu Autoritatea Bancară Europeană și cu Agenția Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe prin intermediul comitetului comun, pentru a garanta că practicile autorităților din domeniu sunt conforme.

Beneficiari

 • Consumatorii:
  • prin creșterea transparenței, simplificării, accesibilității și echității pe piața internă a pensiilor și asigurărilor
  • Reprezentanții consumatorilor își pot exprima opinia în cadrul grupurilor de lucru ale EIOPA.
 • Industria:
  • prin supravegherea coerentă, eficientă și de înaltă calitate a asiguratorilor și a pensiilor ocupaționale din UE,
  • EIOPA contribuie la identificarea, evaluarea, atenuarea și gestionarea riscurilor și amenințărilor la adresa stabilității financiare din sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale.

Reprezentanții industriei pot să își exprime opiniile în cadrul grupurilor de lucru ale EIOPA și al grupurilor părților interesate.

Date de contact

AEAPO(Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale)

Date de contact

Adresă

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top