Unia Europejska

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Informacje ogólne

Rola: EIOPA to Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Przewodniczący: Gabriel Bernardino

Dyrektor wykonawczy: Fausto Parente

Członkowie: Przedstawiciele krajowych organów nadzoru ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych

Rok założenia: 2011

Liczba pracowników: 140

Siedziba: Frankfurt nad Menem, Niemcy

Strona internetowa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

EIOPA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego.  Jest niezależnym organem doradzającym Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. 

Zakres działalności

EIOPA:

 • pomaga zachować stabilność systemu finansowego
 • zapewnia przejrzystość rynków i produktów finansowych
 • chroni ubezpieczonych, członków i beneficjentów programów emerytalnych. 

Europejski System Nadzoru Finansowego obejmuje:

 • europejskie urzędy nadzoru
 • krajowe organy nadzoru.

Łączy on nadzór finansowy na poziomie systemowym i na poziomie przedsiębiorstw. Bieżący nadzór nadal jest prowadzony na szczeblu krajowym.

Struktura

Struktura organizacyjna:

 • Rada Organów Nadzoru. Jest to główny organ decyzyjny agencji, w skład którego wchodzą:
 • Zarząd – dopilnowuje, aby agencja wykonywała powierzone jej zadania. W skład zarządu wchodzą:
  • przewodniczący EIOPA
  • sześciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru
  • przedstawiciele Komisji.
 • Dyrektor wykonawczy – odpowiada za bieżące zarządzanie urzędem EIOPA.

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru – koordynuje działania Europejskich Urzędów Nadzoru i ich strategie dotyczące konglomeratów finansowych oraz innych kwestii międzysektorowych.

Komisja Odwoławcza EIOPA – daje stronom prawo do odwołania się od decyzji podjętych przez europejskie urzędy nadzoru. Jest to wspólny organ europejskich urzędów nadzoru, niezależny od ich struktur administracyjnych i regulacyjnych. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców.

Metody działania

EIOPA współpracuje z ekspertami właściwych organów krajowych w ramach komitetów, zespołów zadaniowych oraz paneli w następujących dziedzinach:

 • stabilności finansowej
 • kontroli
 • ochrony konsumentów
 • emerytur
 • ubezpieczeń.

Wyniki tych prac są zatwierdzane przez Radę Organów Nadzoru.

EIOPA współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w ramach Wspólnego Komitetu, aby zapewnić spójność działań agencji.

Korzyści

 • Konsumenci:
  • odnoszą korzyści wynikające z większej przejrzystości, prostoty, dostępności i uczciwości na całym wewnętrznym rynku emerytur i ubezpieczeń
  • przedstawiciele konsumentów mogą przedstawiać swoje opinie w grupach roboczych EIOPA.
 • Poszczególne sektory:
  • wysokiej jakości, skuteczny i spójny nadzór nad systemami ubezpieczeń i pracowniczymi programami emerytalnymi w UE
  • EIOPA pomaga określać, oceniać i łagodzić zagrożenia dla stabilności finansowej sektorów ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych i zarządzać takimi zagrożeniami
  • przedstawiciele sektorów mogą przedstawiać swoje opinie na forum grup roboczych EIOPA oraz grup zrzeszających zainteresowane strony.
Dane kontaktowe

EUNUiPPE(Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)

Dane kontaktowe

Adres

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top