Europese Unie

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

In het kort

Rol: EIOPA is de Europese toezichthouder voor bedrijfspensioenen en verzekeringen

Voorzitter: Gabriel Bernardino

Directeur: Fausto Parente

Leden: Vertegenwoordigers van nationale autoriteiten voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Opgericht: 2011

Medewerkers: 140

Locatie Frankfurt am Main (Duitsland)

Website: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

EIOPA maakt deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht.  Het is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. 

Taken

EIOPA:

 • helpt het financieel stelsel stabiel te houden
 • zorgt ervoor dat de markten en financiële producten transparant zijn
 • helpt verzekerden, pensioenspaarders en begunstigden te beschermen 

Het Europees Systeem voor financieel toezicht  bestaat uit:

 • Europese toezichthoudende autoriteiten
 • nationale toezichthoudende autoriteiten

Het verbindt het financieel toezicht op systemisch niveau met dat op bedrijfsniveau. Het dagelijks toezicht wordt aan de nationale autoriteiten overgelaten.

Structuur

De managementstructuur van EIOPA omvat:

 • de raad van bestuur, die erop toeziet dat het agentschap zijn taken vervult, bestaande uit:
  • de voorzitter van EIOPA
  • 6 vertegenwoordigers van nationale toezichthoudende autoriteiten
  • vertegenwoordigers van de Commissie
    
 • de directeur, die de dagelijkse leiding heeft
   

Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten coördineert de activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten in de EU-landen en hun beleid op het vlak van financiële conglomeraten en andere sectoroverschrijdende zaken.

De kamer van beroep biedt partijen de mogelijkheid in beroep te gaan tegen besluiten van toezichthoudende autoriteiten. Het is een gemeenschappelijk orgaan van de toezichthoudende autoriteiten dat onafhankelijk is van hun administratieve en regelgevende structuren. De kamer heeft zes leden en zes plaatsvervangers.

Werkwijze

EIOPA werkt met deskundigen van nationale bevoegde autoriteiten in comités, taskforces en panels op de volgende gebieden:

 • financiële stabiliteit
 • controle
 • consumentenbescherming
 • pensioenen
 • verzekeringen

De resultaten van dit werk worden goedgekeurd door de raad van toezichthouders.

EIOPA werkt via het gemengd comité samen met de Europese Bankenautoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten om ervoor te zorgen dat de werkwijzen van de autoriteiten de nodige samenhang vertonen.

Wie is erbij gebaat

 • Consumenten:
  • meer transparantie, eenvoud, toegankelijkheid en eerlijkheid in de hele interne markt voor pensioenen en verzekeringen
  • consumentenvertegenwoordigers kunnen hun mening geven in de werkgroepen van EIOPA
 • De sector:
  • kwalitatief , efficiënt en consistent toezicht op EU-verzekeraars en bedrijfspensioenen
  • EIOPA helpt de risico's en bedreigingen voor de financiële stabiliteit van de sector verzekeringen en bedrijfspensioenen op te sporen, te beoordelen, te beperken en te beheren.
  • Vertegenwoordigers van de sector kunnen hun mening geven in de werkgroepen en stakeholdergroepen van EIOPA.
Contact

EAVB(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)

Contact

Adres

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top