Europos Sąjunga

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Apžvalga

Vaidmuo: EIOPA yra Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucija
Pirmininkas: Gabriel Bernardino
Vykdomasis direktorius: Fausto Parente
Nariai: nacionalinių draudimo ir profesinių pensijų institucijų atstovai
Įsteigta: 2011 m.
Darbuotojų skaičius: 140
Vieta: Frankfurtas prie Maino (Vokietija)
Interneto svetainė: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

EIOPA priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai.  Tai nepriklausoma įstaiga, teikianti konsultacijas Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. 

Veikla

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos atsakomybės sritys:

 • padėti užtikrinti finansų sistemos stabilumą;
 • užtikrinti rinkų ir finansinių produktų skaidrumą;
 • padėti apsaugoti apdraustuosius, pensijų sistemų narius ir naudos gavėjus. 

Europos finansų priežiūros institucijų sistemą sudaro:

 • Europos priežiūros institucijos,
 • nacionalinės priežiūros institucijos.

Ji sieja sistemos ir įmonių lygmens finansų priežiūrą. Kasdienę priežiūrą atlieka nacionalinės institucijos.

Struktūra

EIOPA valdymo sistemą sudaro:

 • Priežiūros taryba. Tai pagrindinis institucijos sprendimų priėmimo organas, kurį sudaro:
 • Administracinė valdyba, kuri užtikrina, kad EIOPA vykdytų jai patikėtas užduotis. Ją sudaro:
  • EIOPA pirmininkas;
  • 6 nacionalinių priežiūros institucijų atstovai;
  • Komisijos atstovai;
 • vykdomasis direktorius, atsakingas už kasdienį EIOPA valdymą.

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas koordinuoja Europos priežiūros institucijų veiklą ir politiką, susijusią su finansiniais konglomeratais ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais.

EIOPA Apeliacinė taryba suteikia šalims galimybę pasinaudoti teise skųstis dėl Europos priežiūros institucijų sprendimų. Tai jungtinė Europos priežiūros institucijų įstaiga, nepriklausoma nuo jų administracinės ir reguliavimo struktūrų. Taryba turi 6 narius ir 6 pakaitinius narius.

Veiklos būdai

EIOPA drauge su nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų ekspertais komitetuose, darbo grupėse ir specialistų grupėse sprendžia toliau išvardytų sričių klausimus:

 • finansinis stabilumas,
 • priežiūra,
 • vartotojų apsauga,
 • pensijos,
 • draudimas.

Šio darbo rezultatus patvirtina Priežiūros taryba.

Pasitelkusi Jungtinį komitetą EIOPA bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad užtikrintų savo veiklos nuoseklumą.

Nauda

 • Nauda vartotojams:
  • skaidresnė, paprastesnė, prieinamesnė ir teisingesnė pensijų ir draudimo vidaus rinka;
  • vartotojų atstovai gali reikšti savo nuomonę EIOPA darbo grupėse.
 • Nauda įmonėms:
  • kokybiška, veiksminga ir nuosekli ES draudimo įstaigų ir profesinių pensijų priežiūra;
  • EIOPA padeda nustatyti, įvertinti, sumažinti ir valdyti riziką ir grėsmę draudimo ir profesinių pensijų sektorių finansiniam stabilumui;
  • pramonės atstovai gali reikšti savo nuomonę EIOPA darbo grupėse ir suinteresuotųjų subjektų grupėse.
Kontaktiniai duomenys

EDPPI(Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top