Európai Unió

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

Áttekintés

Szerep: az EIOPA a biztosítások és foglalkoztatói nyugdíjak felügyeletét ellátó európai hatóság

Elnök: Gabriel Bernardino

Ügyvezető igazgató: Fausto Parente

Tagok: a tagállami biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-hatóságok képviselői

Alapítás éve: 2011

Alkalmazottak száma: 140

Székhely: Frankfurt am Main, Németország

Honlap: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Az EIOPA a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének része.  Független szerv, amely tanáccsal látja el az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát. 

Milyen feladatokat lát el?

Az EIOPA:

 • elősegíti a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartását,
 • garantálja a piacok és a pénzügyi termékek átláthatóságát,
 • és hozzájárul a kötvénytulajdonosok, a nyugdíjrendszeri tagok és más kedvezményezettek védelméhez. 

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét képezik:

 • az európai felügyeleti hatóságok és
 • a nemzeti felügyeleti hatóságok.

A hatóság feladata a rendszerszintű és a vállalati szintű pénzügyi felügyelet összekapcsolása. Ennek köszönhetően a napi felügyeletet a tagállami hatóságok látják el.

Szervezeti felépítés

Az EIOPA tagjai:

 • a felügyeleti tanács az EIOPA fő döntéshozatali szerve, mely a következő tagokból áll:
 • Az igazgatótanács, amely biztosítja, hogy az EIPOA elvégezze a rá bízott feladatokat. Tagjai:
  • az EIOPA elnöke,
  • a nemzeti felügyelő hatóságok hat képviselője,
  • és a Bizottság képviselői.
 • Az EIOPA napi vezetéséért felelős ügyvezető igazgató.

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága hangolja össze az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) tevékenységeit, valamint a pénzügyi konglomerátumokkal és a szektorok közötti más ügyekkel kapcsolatos szakpolitikáit.

A felek az EIOPA fellebbviteli tanácsához fordulhatnak, ha fellebbezni kívánnak az EFH-k által hozott döntések ellen. A fellebbviteli tanács az EKH-k közös testülete, amely azok igazgatási és szabályozási szervezetétől függetlenül működik. Hat tagból és hat póttagból áll.

Hogyan végzi munkáját?

Az EIOPA tagjai az illetékes nemzeti hatóságok szakértőivel bizottságokat, munkacsoportokat és testületeket hoznak létre. Tevékenységeik az alábbi területekre terjednek ki:

 • pénzügyi stabilitás,
 • pénzügyi felügyelet,
 • fogyasztóvédelem,
 • nyugdíj,
 • biztosítás.

A meghozott döntéseket a felügyeleti tanácsnak jóvá kell hagynia.

Az EIOPA a vegyes bizottságon keresztül együttműködik az Európai Bankhatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal annak biztosítása érdekében, hogy a hatóságok tevékenységei egymással összhangban álljanak.

Kik látják hasznát tevékenységének?

 • Fogyasztók:
  • A belső nyugdíj- és biztosításpiac átláthatóbb, egyszerűbb, könnyebben hozzáférhető és méltányosabb lesz.
  • A fogyasztók képviselői megoszthatják véleményüket az EIOPA munkacsoportjaival.
 • Ipar:
  • A hatóság magas színvonalon, hatékonyan és következetesen felügyeli a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíj területén aktív uniós szereplőket.
  • Tevékenységével hozzájárul a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor pénzügyi stabilitását veszélyeztető kockázatok feltérképezéséhez, értékeléséhez, enyhítéséhez és kezeléséhez.
  • Az ágazati képviselők megoszthatják véleményüket az EIOPA munkacsoportjaival és az érdekképviseleti csoportokkal.
Elérhetőségi adatok

EIOPA(Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság)

Elérhetőségi adatok

Cím

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top