Europska unija

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Pregled

Uloga: EIOPA je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Predsjednik: Gabriel Bernardino

Izvršni direktor: Fausto Parente

Članovi: Predstavnici nacionalnih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Godina osnivanja: 2011.

Broj zaposlenika: 140

Lokacija: Frankfurt na Majni (Njemačka)

Web-mjesto: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

EIOPA je dio Europskog sustava financijskog nadzora.  Neovisno je savjetodavno tijelo Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. 

Djelokrug

EIOPA je zadužena za:

 • pomoć u održavanju stabilnosti financijskog sustava
 • osiguravanje transparentnosti tržišta i financijskih proizvoda
 • pomoć u zaštiti osiguranih osoba, članova i korisnika programa mirovinskih osiguranja. 

Europski sustav financijskog nadzora obuhvaća:

 • europska nadzorna tijela
 • nacionalna nadzorna tijela

Povezuje financijski nadzor na sustavnoj razini i na razini poduzeća. Svakodnevni nadzor stoga ostaje u nadležnosti nacionalnih tijela.

Struktura

Upravljačka struktura EIOPA-e uključuje:

 • Upravni odbor, koji osigurava da EIOPA obavlja svoje dužnosti. U njemu su:
  • predsjednik EIOPA-e
  • šest predstavnika nacionalnih nadzornih tijela
  • predstavnici Komisije.
    
 • Izvršni direktor, odgovoran za svakodnevno upravljanje u EIOPA-i.
   

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela koordinira aktivnosti europskih nadzornih agencija i njihove politike u području financijskih konglomerata i drugih međusektorskih pitanja.

Žalbeno vijeće EIOPA-e omogućuje strankama pravo žalbe na odluke europskih nadzornih agencija. To je zajedničko tijelo europskih nadzornih agencija, neovisno o njihovoj administrativnoj i regulatornoj strukturi. Odbor ima šest članova i šest zamjenika.

Način rada

EIOPA surađuje sa stručnjacima iz nacionalnih nadležnih tijela u odborima, radnim skupinama i povjerenstvima u sljedećim područjima:

 • financijska stabilnost
 • nadzor
 • zaštita potrošača
 • mirovine
 • osiguranje.

Ishod tog rada odobrava Odbor nadzornika.

EIOPA surađuje s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala  u okviru zajedničkog odbora kako bi osigurala dosljedan rad tih tijela.

Korisnici

 • Potrošači:
  • veća transparentnost, jednostavnost, dostupnost i pravednost unutarnjeg tržišta za mirovine i osiguranje
  • predstavnici potrošača mogu izraziti svoje mišljenje u radnim skupinama EIOPA-e.
 • Industrija:
  • kvalitetan, učinkovit i dosljedan nadzor  osiguravatelja i strukovnih mirovinskih osiguranja u EU-u
  • EIOPA pomaže pri utvrđivanju, procjeni, ublažavanju i upravljanju rizicima i prijetnjama financijskoj stabilnosti u sektorima osiguranja i strukovnog mirovinskog osiguranja
  • Predstavnici industrije mogu izraziti svoje mišljenje u radnim skupinama EIOPA-e i interesnim skupinama.
Kontaktni podaci

EIOPA(Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje)

Kontaktni podaci

Adresa

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top