Euroopan Unioni

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

Perustiedot

Tehtävä: EIOPA on Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Puheenjohtaja: Gabriel Bernardino

Toimitusjohtaja: Fausto Parente

Jäsenet: Jäsenmaiden vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisten edustajat

Perustettu: 2011

Henkilöstömäärä: 140

Toimipaikka: Frankfurt am Main, Saksa

Verkkosivusto: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

EIOPA on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Se on riippumaton elin, joka antaa lausuntoja Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle. 

Tehtävät

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen:

 • auttaa ylläpitämään rahoitusjärjestelmän vakautta
 • edistää markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuutta
 • auttaa suojaamaan vakuutuksenottajia, eläkejärjestelmien jäseniä ja edunsaajia. 

Euroopan finanssivalvontajärjestelmään kuuluvat:

 • EU:n valvontaviranomaiset
 • kansalliset valvontaviranomaiset.

Järjestelmä yhdistää järjestelmä- ja yritystason finanssivalvonnan. Päivittäisestä valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset.

Rakenne

EIOPA:n hallintorakenteeseen kuuluvat:

 • Johtokunta, joka huolehtii siitä, että EIOPA suorittaa sille osoitetut tehtävät. Johtokunnan muodostavat
  • EIOPA:n puheenjohtaja
  • 6 kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa
  • komission edustajat.
    
 • Toimitusjohtaja, joka vastaa EIOPA:n päivittäisestä hallinnoinnista.
   

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea koordinoi Euroopan valvontaviranomaisten toimintaa sekä niiden finanssiryhmittymiin ja muihin monialaisiin kysymyksiin liittyvää toimintapolitiikkaa.

EIOPA:n valituslautakunta turvaa osapuolten oikeuden hakea muutosta valvontaviranomaisten päätöksiin. Valituslautakunta on Euroopan valvontaviranomaisten yhteinen elin, joka on riippumaton niiden hallinto- ja sääntelyrakenteista. Siinä on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Toiminta

EIOPA työskentelee yhdessä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa komiteoissa, erityistyöryhmissä ja lautakunnissa, joissa käsitellään seuraavia asioita:

 • rahoitusvakaus
 • valvonta
 • kuluttajansuoja
 • eläkkeet
 • vakuutukset.

Työn tulokset hyväksyy hallintoneuvosto.

EIOPA tekee yhteistyötä  Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa yhteiskomitean kautta. Näin varmistetaan valvontaviranomaisten toimintatapojen johdonmukaisuus.

Hyötyjät

 • Kuluttajat:
  • avoimuuden, selkeyden, saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen eläke- ja vakuutusalan sisämarkkinoilla
  • kuluttajien edustajat voivat ilmaista näkemyksensä EIOPA:n työryhmissä.
 • Vakuutus- ja lisäeläkeala:
  • EU:n vakuutuksenantajien ja lisäeläkealan korkeatasoinen, tehokas ja johdonmukainen valvonta
  • EIOPA auttaa yksilöimään, arvioimaan, pienentämään ja hallitsemaan vakuutus- ja lisäeläkealan rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä ja uhkia
  • alan edustajat voivat ilmaista näkemyksensä EIOPA:n työryhmissä ja osallisryhmissä.
Yhteystiedot

EVLEV(Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)

Yhteystiedot

Osoite

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

P.
+49 (0) 69 95 11 19 20
F.
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top