Evropská unie

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Přehled

Úloha: EIOPA funguje jako celoevropský orgán dohledu nad zaměstnaneckým penzijním pojištěním a pojišťovnictvím.

Předseda: Gabriel Bernardino

Výkonný ředitel: Fausto Parente

Členové: Zástupci národních orgánů pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Rok zřízení: 2011

Počet zaměstnanců: 140

Sídlo: Frankfurt nad Mohanem (Německo)

Internetové stránky: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

EIOPA je součástí evropského systému finančního dohledu.  Jedná se o nezávislý orgán, který poskytuje poradenství Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. 

Náplň činnosti

EIOPA:

 • pomáhá udržovat stabilitu finančního systému
 • zajišťuje transparentnost trhů a finančních produktů
 • pomáhá ochraňovat zájmy pojistníků, účastníků a beneficientů penzijních systémů. 

Evropský systém finančního dohledu zahrnuje:

 • evropské orgány dohledu
 • vnitrostátní orgány dohledu

Propojuje finanční dohled na systémové, neměnné úrovni. Každodenní dohled je tak v rukou vnitrostátních orgánů.

Struktura

Řídicí strukturu orgánu EIOPA tvoří:

 • dozorčí rada, která je hlavním rozhodovacím orgánem EIOPA a tvoří ji:
 • správní rada, která zajišťuje, aby orgán EIOPA vykonával jemu svěřené úkoly, a kterou tvoří:
  • předseda orgánu EIOPA
  • 6 zástupců vnitrostátních orgánů dohledu
  • zástupci Komise
 • výkonný ředitel, který je odpovědný za každodenní řízení orgánu EIOPA.

Společný výbor evropských orgánů dohledu koordinuje činnost evropských orgánů dohledu a jejich politiku v otázce finančních konglomerátů a v dalších meziodvětvových otázkách.

Odvolací senát orgánu EIOPA umožňuje stranám odvolat se proti rozhodnutím evropských orgánů dohledu. Jedná se o společný útvar evropských orgánů dohledu, který je nezávislý na jejich administrativní a regulační struktuře. Senát má 6 členů a 6 zástupců.

Způsob fungování

EIOPA spolupracuje s odborníky z příslušných vnitrostátních orgánů ve formě výborů, pracovních skupin a panelů, a to v těchto oblastech:

 • finanční stabilita
 • dohled
 • ochrana spotřebitele
 • důchody
 • pojištění.

Výsledek této práce schvaluje dozorčí rada.

EIOPA prostřednictvím společného výboru spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy aby se zajistila konzistentnost postupů všech těchto orgánů.

Pro koho znamená přínos

 • Pro spotřebitele:
  • větší transparentnost, jednoduchost, dostupnost a spravedlnost systémů důchodů a pojištění na celém vnitřním trhu
  • zástupci spotřebitelů mohou vyjádřit svá stanoviska v pracovních skupinách orgánu EIOPA.
 • Pro daná odvětví:
  • vysoce kvalitní, účinný a konzistentní dohled  nad pojišťovnami a zaměstnaneckými penzijními fondy
  • EIOPA napomáhá zjišťovat, vyhodnocovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby v oblasti finanční stability pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondů
  • zástupci odvětví mohou vyjádřit svá stanoviska v pracovních skupinách a skupinách zúčastněných stran orgánu EIOPA.
Kontaktní údaje

EIOPA(Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)

Kontaktní údaje

Adresa

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Back to top