Europeiska Unionen

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Översikt

 • Uppgift: bidra till jämställdhetsarbetet
 • Direktör: Virginija Langbakk
 • Inrättad: 2010
 • Antal anställda: 50
 • Plats: Vilnius (Litauen)
 • Webbplats: Europeiska jämställdhetsinstitutet

Verksamhet

Europeiska jämställdhetsinstitutet arbetar för ökad jämställdhet i EU och övriga världen genom att ta fram forskning, statistik och god praxis. Institutet ska bland annat

 • publicera studier och samla in statistik om jämställdhet i EU
 • följa upp hur EU uppfyller sina internationella åtaganden för jämställdhet enligt handlingsplanen från Peking och ta fram en årlig lägesrapport
 • arbeta för att stoppa våld mot kvinnor och samordna den europeiska vita bandet-kampanjen för att dra in männen i arbetet
 • dela sin kunskap och resurser och stödja EU-institutionerna, EU-länderna och andra aktörer från olika områden i deras jämställdhetsarbete.

Institutet tar fram följande underlag:

Organisation

Institutet består av ett direktorat med tre enheter som arbetar med

 • forskning och datainsamling
 • kunskapshantering och kommunikation, bland annat uppsökande verksamhet och informationsinsatser
 • administrativt stöd till verksamheten.

Arbetet leds av en styrelse som antar arbetsprogram och budget. Styrelsen har arton roterande medlemmar och en företrädare för kommissionen.

Institutet får också råd och stöd från ett forum av experter från EU-länderna, civilsamhället, arbetsmarknadens parter, kommissionen och Europaparlamentet.

Arbetssätt

Jämställdhetsinstitutets arbete följer en treårig strategi som omfattar årliga arbetsprogram och en budget.

Institutet har ett nära samarbete med intressenter på olika nivåer. Man för en regelbunden dialog med kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet för att se till att forskningen bidrar till EU:s politik. Man samarbetar också med EU-länderna och förser dem med underlag som tillgodoser deras behov.

Det land som för tillfället är ordförande i EU får särskilt stöd om jämställdhet finns med bland dess prioriteringar. EU:s ordförandeland kan också be institutet att genomföra en studie inom något av de områden som omfattas av Pekinghandlingsplanen.

Civilsamhällesorganisationer, högskolor och universitet, arbetsmarknadens parter och andra jämställdhetsexperter besöker oss regelbundet. De har alla en viktig roll när det gäller att se till att vårt arbete motsvarar allmänhetens behov och att folk känner till vad vi gör.

Målgrupper

Institutet är EU:s kunskapscentrum i jämställdhetsfrågor och ska

 • hjälpa EU-institutionerna och EU-länderna att fatta välgrundade beslut som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
 • samla information om jämställdhet som kan användas av civilsamhället, universitet och högskolor, internationella organisationer och arbetsmarknadens parter
 • inspirera alla som är intresserade av jämställdhetsfrågor.
Kontaktuppgifter till

Europeiska jämställdhetsinstitutet(EIGE)

Kontaktuppgifter till

Adress

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tfn
+370 5 215 7400
Back to top