European Union website, the official EU website

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet är ett EU-organ som stöder medlemsländernas och EU-institutionernas, främst kommissionens, jämställdhetsarbete.

Institutet ska

 • samla in och analysera jämförbara uppgifter om könsrollsfrågor
 • ta fram metoder och metodologiska verktyg, i synnerhet för att bidra till att jämställdhetsaspekten integreras i alla politikområden
 • underlätta utbyte av goda lösningar och föra dialog med de verksamma på området
 • öka allmänhetens kunskap om jämställdhet.

Institutet består av

 • Styrelsen (beslutsfattande organ)
  Antar det årliga och det långsiktiga arbetsprogrammet samt budgeten
 • Expertforumet (rådgivande organ)
  Bistår direktören
 • Direktör och personal (verkställande organ).
  Institutets juridiska företrädare som ansvarar för det dagliga arbetet och ser till att arbetsprogrammet genomförs

Budget

52,5 miljoner euro (2007-13).

Direktör

Virginija Langbakk

Politisk bakgrund

Jämställdhet är en grundläggande rättighet. Det är också viktigt att EU ökar jämställdheten för att kunna uppnå sina mål för ekonomisk tillväxt och social sammanhållning.

Jämställdheten är ännu inget faktum överallt i EU, men det har gjorts stora framsteg de senaste årtiondena. Det beror framför allt på den lagstiftning som har införts och på att jämställdhetsaspekten numera ingår i alla politikområden. EU har också gjort särskilda insatser för kvinnor.

Kontakt: 

Europeiska jämställdhetsinstitutet(EIGE)

Kontakt

Adress: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tfn: 
+370 5 215 7400