Evropska unija

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Pregled

 • Naloge: pripravlja dokaze v podporo enakosti spolov
 • Direktor: Virginija Langbakk
 • Ustanovitev: 2010
 • Osebje: 50
 • Sedež: Vilna (Litva)
 • Spletišče: Evropski inštitut za enakost spolov

Naloge

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je agencija EU, ki si prizadeva za uveljavitev enakosti spolov v EU in drugod. V ta namen zagotavlja raziskave, podatke in dobre prakse:

 • izvaja študije in zbira statistične podatke o enakosti spolov v EU
 • si prizadeva za ustavitev nasilja nad ženskami in koordinira evropsko kampanjo Beli trak, ki želi moške pritegniti k sodelovanju
 • izmenjuje svoje znanje in spletne vire ter podpira institucije EU, države članice EU in deležnike z različnih področij v njihovih prizadevanjih za odpravljanje neenakosti spolov v Evropi in drugod

Evropski inštitut za enakost spolov je razvil naslednja orodja:

 • center za vire in dokumentacijo: zagotavlja spletno knjižnico s 500 000 dokumenti, vključno s publikacijami, ki niso na voljo v drugih javnih knjižnicah

Sestava

Evropski inštitut za enakost spolov ima 1 direktorat in 3 enote:

 • operativno enoto za visokokakovostne raziskave in zbiranje podatkov
 • enoto za upravljanje znanja in komuniciranje za proaktivne odnose z deležniki in dvigovanje ozaveščenosti
 • upravno enoto za učinkovito delovanje inštituta

Delo vodi upravni odbor, ki sprejme delovne programe in proračun. Upravni odbor ima 18 članov, ki se menjujejo, in enega zastopnika iz Evropske komisije.

Evropskemu inštitutu za enakost spolov svetuje in pomaga njegov strokovni forum, ki ga sestavljajo člani iz vseh držav EU, civilne družbe, socialnih partnerjev, Evropske komisije in Evropskega parlamenta.

Delovanje

Delo Evropskega inštituta za enakost spolov usmerja 3-letni strateški plan, imenovan enotni programski dokument, ki vsebuje letni delovni program in proračun.

Evropski inštitut za enakost spolov tesno sodeluje z deležniki na različnih ravneh. V stalnem dialogu z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije zagotavlja, da njegove raziskave prispevajo k oblikovanju politik EU. Tesno sodeluje tudi z državami članicami EU in zagotavlja ciljno usmerjene podatke v skladu z njihovimi potrebami.

Inštitut namenja posebno pozornost in podporo državi, ki predseduje Svetu EU, kadar je enakost spolov na dnevnem redu predsedstva EU. Predsedstvo EU lahko tudi zahteva, da Evropski inštitut za enakost spolov izvede študijo na enem od področij, zajetih s Pekinškim izhodiščem za ukrepanje.

Organizacije civilne družbe, akademske organizacije, socialni partnerji in drugi strokovnjaki za enakost spolov so redni obiskovalci inštituta. Imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da delo inštituta izpolnjuje potrebe širše javnosti in da je javnost seznanjena z njegovim delom.

Koristi

Inštitut je evropsko središče znanja o enakosti spolov in kot tako:

 • pomaga institucijam EU in državam članicam, da na podlagi dokazov sprejemajo premišljene odločitve, ki upoštevajo načelo enakosti spolov
 • centralizira informacije o enakosti spolov v korist organizacij civilne družbe, akademskih, mednarodnih organizacij in socialnih partnerjev
 • daje navdih vsem, ki jih zanima enakost spolov
Kontaktni podatki

Evropski inštitut za enakost med spoloma(EIGE)

Kontaktni podatki

Naslov

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top