European Union website, the official EU website

Evropski inštitut za enakost med spoloma

Evropski inštitut za enakost med spoloma

Evropski inštitut za enakost med spoloma je evropska agencija, ki pomaga vladam in institucijam EU (zlasti Evropski komisiji) na tem področju.

Delo

 • zbiranje in analiziranje primerljivih podatkov v zvezi z moškimi in ženskami;
 • razvijanje metodoloških orodij, predvsem za vključevanje načela enakosti med spoloma v vse politike;
 • omogočanje izmenjave najboljših praks in dialoga med zainteresiranimi stranmi;
 • javno opozarjanje na vprašanja enakosti med spoloma.

Organi Inštituta

 • upravni odbor (organ odločanja)
  Letni in srednjeročni programi dela in proračun.
 • strokovni svet (posvetovalni organ)
  Pomoč direktorju pri delu.
 • direktor z osebjem (izvršilni organ)
  Zakoniti predstavnik inštituta, pristojen za vsakodnevno vodenje in izvajanje programa dela.

Proračun

52,5 milijona EUR (2007-13).

Direktorica

Virginija Langbakk

Osnovni podatki o politiki

Enakost med spoloma ni le temeljna pravica. Uresničevanje tega načela je bistvenega pomena, če naj EU izpolni cilje glede gospodarske rasti in socialne kohezije.

Kljub nekaterim neodpravljenim neenakostim je Evropska unija v zadnjih desetletjih dosegla velik napredek na tem področju, predvsem z zakonodajo in vključevanjem načela enakosti med spoloma v vse javne politike ter s posebnimi ukrepi v prid ženskam.

Kontaktni podatki: 

Evropski inštitut za enakost med spoloma(EIGE)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400