Uniunea Europeană

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Prezentare generală

Ce face EIGE?

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este o agenție a UE care se axează pe măsuri care pot face ca egalitatea de gen să devină realitate în UE și în afara sa. În acest scop, efectuează cercetări, furnizează date și stabilește bune practici.

 • Realizează studii și colectează statistici cu privire la egalitatea de gen în UE.
 • Monitorizează modul în care UE își respectă angajamentele internaționale privind egalitatea de gen (așa-numita Platformă de acțiune de la Beijing) și elaborează un raport anual referitor la progresele înregistrate.
 • Depune eforturi pentru a stopa violența împotriva femeilor și coordonează campania europeană „Panglici albe” pentru a-i motiva pe bărbați să se implice în această cauză.
 • Difuzează on-line cunoștințele și resursele sale și sprijină instituțiile UE, statele membre și părțile interesate din numeroase domenii în demersurile lor de a elimina inegalitățile de gen din Europa și din afara sa.

Printre realizările EIGE se numără:

 • Centrul de resurse și documentare - pune la dispoziție o librărie on-line cu peste 500 000 de documente, inclusiv publicații care nu sunt disponibile în alte biblioteci publice.

Structură

EIGE cuprinde o direcție și 3 unități:

 • Unitatea pentru operațiuni se ocupă de cercetări și colectare de date de înaltă calitate.
 • Unitatea pentru gestionarea cunoștințelor și comunicare răspunde de sensibilizare și crearea unor relații proactive cu părțile interesate.
 • Unitatea de administrare răspunde de funcționarea eficientă a institutului.

Activitatea EIGE este coordonată de un consiliu de administrație, care adoptă programele de lucru și bugetul. Consiliul de administrație este format din 18 membri, care își îndeplinesc funcția prin rotație și 1 reprezentant al Comisiei Europene.

EIGE primește sfaturi și sprijin din partea forumului experților, ai cărui membri provenind din toate statele membre reprezintă societatea civilă, partenerii sociali, Comisia Europeană și Parlamentul European.

Cum funcționează EIGE?

Activitatea EIGE este ghidată de un plan strategic cunoscut sub denumirea de „document unic de programare”. Acesta include un program anual de lucru și un buget.

EIGE lucrează în strânsă cooperare cu părțile interesate de la mai multe niveluri. Prin menținerea unui dialog periodic cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, EIGE se asigură că rezultatele cercetărilor sale contribuie la elaborarea politicilor UE. De asemenea, cooperează îndeaproape cu statele membre și oferă contribuții specifice adaptate la nevoile lor.

Țara care deține președinția UE beneficiază de atenție și sprijin suplimentar din partea EIGE, atunci când egalitatea de gen figurează pe agenda sa. Statele care dețin președinția UE pot să îi ceară institutului să realizeze studii pe marginea domeniilor vizate de Platforma de acțiune de la Beijing.

Organizațiile societății civile, mediul academic, partenerii sociali și alți experți în domeniul egalității de gen se adresează deseori EIGE. Scopul tuturor este să se asigure că activitatea EIGE răspunde nevoilor publice și este binecunoscută de către cetățeni.

Cine sunt beneficiarii?

Ca centru european de cunoaștere în domeniul egalității de gen, EIGE:

 • ajută instituțiile UE și statele membre să ia decizii informate și bazate pe date concrete, care iau în calcul perspectiva de gen
 • centralizează informațiile privind egalitatea de gen în beneficiul organizațiilor societății civile, al mediului academic, al organizațiilor internaționale și al partenerilor sociali
 • reprezintă o sursă de inspirație pentru toți cei care sunt interesați de egalitatea de gen.
Date de contact

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi(EIGE)

Date de contact

Adresă

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top