European Union website, the official EU website

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi este o agenţie europeană care sprijină activitatea guvernelor statelor membre şi ale instituţiilor UE (în special ale Comisiei Europene) în acest domeniu.

Sarcini

 • culegerea şi analizarea datelor comparabile referitoare la chestiunile de egalitate între femei şi bărbaţi
 • dezvoltarea de instrumente metodologice, în special în scopul de a facilita integrarea egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile politice
 • facilitarea schimbului de bune practici şi a dialogului între părţile interesate
 • sensibilizarea opiniei publice.

Organismele constitutive ale Institutului

 • Consiliul de administraţie (rol decizional)
  Adoptă programele de lucru anuale şi pe termen mediu şi bugetul.
 • Forumul experţilor (rol consultativ)
  Asistă activitatea Directorului institutului.
 • Directorul şi personalul institutului (rol executiv).
  Este reprezentantul legal al institutului, responsabil cu administrarea activităţilor curente şi cu punerea în aplicare a programului de lucru.

Buget

52,5 de milioane EUR (pentru perioada 2007-2013).

Director

Dra. Virginija Langbakk

Context politic

Egalitatea între femei şi bărbaţi nu este numai un drept fundamental - progresele în acest domeniu sunt, de asemenea, vitale pentru ca UE să îşi atingă obiectivele de creştere economică şi coeziune socială.

Deşi încă mai există inegalităţi, UE a înregistrat progrese semnificative în ultimele decenii. Acestea se datorează în principal legislaţiei şi includerii egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile politicii publice, precum şi aplicării de măsuri specifice în favoarea femeilor.

Date de contact: 

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi(EIGE)

Date de contact

Adresă: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400