Europese Unie

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

In het kort

 • Rol: documentatie en informatie ter ondersteuning van gendergelijkheid
 • Directeur: Virginija Langbakk
 • Opgericht: 2010
 • Medewerkers: 50
 • Locatie: Vilnius, Litouwen
 • Website: Europees Instituut voor gendergelijkheid

Taken

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is een agentschap van de Europese Unie dat zich inzet voor daadwerkelijke gendergelijkheid in de EU en daarbuiten. Daarvoor levert het instituut onderzoek, data en beproefde methoden op basis van:

 • studies en statistisch onderzoek naar gendergelijkheid in de EU
 • toezicht op de naleving door de EU van internationale afspraken binnen het zogenaamde actieplatform van Peking, met jaarlijks een voortgangsverslag
 • bestrijding van geweld tegen vrouwen en coördinatie van de Europese "witte lintjes"-campagne om meer mannen bij de zaak te betrekken
 • verspreiding van kennis en onlinebronnen en ondersteuning van de EU-instellingen, EU-lidstaten en belanghebbenden in allerlei sectoren bij hun aanpak van de genderongelijkheid in Europa en wereldwijd

Wat levert het EIGE zoal?

Structuur

De directeur van het EIGE geeft leiding aan drie eenheden:

 • een operationele eenheid voor hoogwaardig onderzoek en dataverzameling
 • een eenheid voor kennisbeheer en communicatie die voor proactieve betrekkingen met de belanghebbenden en bewustmaking zorgt
 • een administratieve eenheid voor de efficiënte werking van het instituut

De raad van beheer bepaalt het beleid aan de hand van de werkprogramma's en begroting. De raad bestaat uit 18 leden (met roulerend lidmaatschap) en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

Het EIGE ontvangt ook advies en ondersteuning van een forum van deskundigen uit alle EU-landen, het maatschappelijk middenveld, de sociale partners, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Hoe werkt het instituut?

De activiteiten van het EIGE worden aangestuurd op basis van een driejaarlijks strategisch plan, het zogenaamde enkelvoudig programmeringsdocument. Dit bevat jaarlijkse werkprogramma's en een begroting.

Het EIGE werkt op verschillende niveaus nauw samen met de belanghebbenden. Er is een regelmatige dialoog met de Europese instellingen (Commissie, Parlement en Raad) om het onderzoek optimaal te laten bijdragen tot het EU-beleid. Het werkt ook nauw samen met de lidstaten van de EU en levert de instanties in die landen input op maat.

Het land dat het voorzitterschap van de EU bekleedt, krijgt bijzondere aandacht en steun van het EIGE als het gendergelijkheid op de agenda zet. Als voorzitter van de EU kan een land het EIGE ook vragen nader onderzoek te doen naar actiepunten van het actieprogramma van Peking.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, universiteiten, sociale partners en andere deskundigen inzake gendergelijkheid zijn regelmatig te gast bij het EIGE. Zij spelen een belangrijke rol: ze ondersteunen het EIGE in zijn openbare rol en geven het tegelijk bekendheid bij het grote publiek.

Wie is erbij gebaat?

Als Europees kenniscentrum voor gendergelijkheid zorgt het EIGE voor:

 • de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid van de EU-instellingen en EU-lidstaten vanuit genderperspectief
 • de bundeling van informatie over gendergelijkheid ten behoeve van het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, internationale organisaties en sociale partners
 • inspiratie voor iedereen met belangstelling voor gendergelijkheid
Contact

Europees Instituut voor gendergelijkheid(EIGE)

Contact

Adres

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top