European Union website, the official EU website

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid ondersteunt EU-overheden en –instellingen, en met name de Commissie, op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Taken

 • het verzamelen en analyseren van vergelijkbare gegevens over genderkwesties
 • het ontwikkelen van hulpmiddelen om gendergelijkheid te integreren in alle beleidsterreinen
 • het helpen uitwisselen van goede werkwijzen en een dialoog tussen belanghebbenden vergemakkelijken
 • publieksvoorlichting

Organen van het Instituut

 • Raad van bestuur (besluitvorming)
  Neemt besluiten over de jaarlijkse werkprogramma's, werkprogramma's voor de middellange termijn en de begroting.
 • Deskundigenforum (advies)
  Ondersteunt de directeur.
 • Directeur en personeel (uitvoering)
  De juridisch vertegenwoordiger van het Instituut, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en uitvoering van het werkprogramma.

Budget

52,5 miljoen euro (2007-13).

Directeur

Mevr. Virginija Langbakk

Achtergrond van het beleid

Gendergelijkheid is niet alleen een grondrecht, zonder vooruitgang op dit terrein kan de EU haar doelen op het gebied van economische groei en sociale samenhang niet bereiken.

Hoewel er nog wel ongelijkheid is, heeft de EU de afgelopen decennia al aanzienlijke vooruitgang geboekt. Dit is voornamelijk te danken aan wetgeving, het opnemen van gendergelijkheid in al het openbare beleid en positieve discriminatie van vrouwen.

Contact: 

Europees Instituut voor gendergelijkheid(EIGE)

Contact

Adres: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400