European Union website, the official EU website

Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas – tai Europos agentūra, remianti Europos Sąjungos šalių vyriausybių ir ES institucijų (ypač Europos Komisijos) darbą šioje srityje.

Uždaviniai

 • Rinkti ir analizuoti palyginamus duomenis lyčių klausimais
 • Rengti metodines priemones, ypač siekiant skatinti lyčių lygybę visose politikos srityse
 • Sudaryti geresnes sąlygas suinteresuotosioms šalims dalytis patirtimi ir diskutuoti
 • Geriau informuoti visuomenę

Instituto sudėtis

 • Valdymo taryba (sprendimų priėmimo vaidmuo)
  Priima metines bei vidutinės trukmės darbo programas ir tvirtina biudžetą.
 • Ekspertų forumas (patariamasis vaidmuo)
  Padeda instituto direktoriui.
 • Direktorius ir darbuotojai (vykdomasis vaidmuo)
  Direktorius yra teisinis instituto atstovas, atsakingas už kasdienį valdymą ir darbo programos įgyvendinimą.

Biudžetas

52,5 mln. eurų (2007-13).

Direktorius

Virginija Langbakk

Politinės aplinkybės

Lyčių lygybė – ne tik pagrindinė teisė. Pažanga šioje srityje taip pat itin svarbi, kad Europos Sąjunga galėtų pasiekti ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos tikslus.

Nors nelygybės tebesama, pastaraisiais dešimtmečiais ES daug nuveikė. Rezultatų daugiausia pasiekta patobulinus teisės aktus, pradėjus skatinti lyčių lygybę visose viešosios politikos srityse ir ėmusis konkrečių moterų padėties gerinimo priemonių.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos lyčių lygybės institutas(EIGE)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400