Európai Unió

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

Áttekintés

 • Szerep: szakismeretekkel segíti a nemek közötti egyenlőség térnyerését
 • Igazgató: Virginija Langbakk
 • Alapítás éve: 2010
 • Alkalmazottak száma: 50
 • Székhely: Vilnius (Litvánia)
 • Honlap: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

Tevékenység

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) az Európai Unió egyik szakosodott ügynöksége. Átfogó feladata, hogy az EU-ban és az EU határain kívül egyaránt elősegítse a nemek közötti egyenlőség térnyerését. Ehhez kutatási eredményeket, adatokat és bevált módszereket hív segítségül, melyek előállítása, illetve azonosítása céljából az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Tanulmányokat készít és statisztikai adatokat gyűjt a nemek közötti egyenlőség helyzetéről az EU-ban.
 • Figyelemmel kíséri, hogy az EU hogyan tesz eleget nemzetközi kötelezettségvállalásainak a Pekingi Cselekvési Platformban foglaltakkal összhangban, és éves jelentésben összegzi az elért eredményeket.
 • Küzd a nőkkel szembeni erőszak ellen, és koordinálja az európai Fehér Szalag kampányt, melynek célja, hogy a férfiak is minél nagyobb számban kinyilvánítsák elkötelezettségüket az ügy iránt.
 • Megosztja a birtokában lévő ismereteket és online forrásokat az EU intézményeivel és tagállamaival, valamint a különböző szakterületeken tevékenykedő érdekelt felekkel, és támogatja őket abban, hogy minél hathatósabban fellépjenek a nemek közötti egyenlőtlenséggel szemben Európában és a világ más részein egyaránt.

Az EIGE többek között a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Genderstatisztikai adatbázis: statisztikák és információk a nemek közötti egyenlőség általános érvényre juttatásával kapcsolatban
 • Forrástár és dokumentációs központ: online dokumentumtár – 500 ezer dokumentumot tartalmaz, köztük olyan kiadványokat is, amelyek más nyilvános dokumentumtárakban nem találhatók meg

Szervezeti felépítés

Az igazgató munkáját segítő titkárság mellett az EIGE a következő három szervezeti egységre tagolódik:

 • az operatív egység, amely magas szintű kutatást és adatgyűjtést végez;
 • a tudásmenedzsmentért és a kommunikációért felelős egység, amely kapcsolatot ápol az érdekeltekkel, és tudatosító, figyelemfelkeltő tevékenységeket végez;
 • az igazgatási egység, amely az intézet hatékony működéséért felelős.

Az intézetet az igazgatótanács irányítja. Az igazgatótanács fogadja el a munkaprogramokat és az intézet költségvetését. Az igazgatótanácsnak 19 tagja van. Közülük 18-at a Tanács nevez ki rotációs alapon, egyet pedig az Európai Bizottság.

Az EIGE szakértői fóruma tanácsadó testületként támogatja az intézetet. A szakértői fórum a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament által kinevezett szakértőkből áll, akik a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre szakosodott illetékes szervek, civil szervezetek és szociális partnerek képviselői.

Hogyan működik az intézet?

Az EIGE munkájának egy hároméves stratégiai terv, az ún. egységes programozási dokumentum szab irányt. Ez a dokumentum határozza meg az EIGE éves munkaprogramját és költségvetését.

Az intézet szorosan együttműködik a különböző szintű érdekelt felekkel. Rendszeres párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával annak érdekében, hogy az általa végzett kutatómunka eredménye segítse az uniós szakpolitikai döntéshozatalt. Emellett szorosan együttműködik az EU-tagállamokkal is, és igényeikhez szabott, célzott segítséget nyújt nekik.

Az EIGE kiemelt figyelmet fordít az uniós soros elnöki tisztségét betöltő országra, és fokozott mértékben támogatja azt, ha a nemek közötti egyenlőség előmozdítása részét képezi az uniós elnökségi programnak. Az EU elnöki tisztségét betöltő ország felkérheti az intézetet, hogy készítsen tanulmányt a Pekingi Cselekvési Platformhoz tartozó tevékenységi területek valamelyikén.

Az intézetet rendszeresen látogatják a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel foglalkozó civil szervezetek, tudományos intézmények, szociális partnerek és egyéb szakértői szervezetek. Mindegyiküknek fontos szerepe van annak biztosításában, hogy az EIGE munkája megfeleljen a lakosság igényeinek, és széles körben ismert legyen.

Kik látják hasznát az ügynökség tevékenységének?

A nemek közötti egyenlőség európai tudásközpontjaként az EIGE:

 • segít az uniós intézményeknek és a tagállamoknak abban, hogy birtokában legyenek a szükséges információknak, és így tényeken alapuló döntéseket tudjanak hozni a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket illetően;
 • összegyűjti és rendszerezi a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos információkat a civil társadalom, a tudományos intézmények, a nemzetközi szervezetek és a szociális partnerek számára;
 • utat mutat mindenki számára, aki szívén viseli a nemek közötti egyenlőség ügyét.
Elérhetőségi adatok

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete(EIGE)

Elérhetőségi adatok

Cím

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top