Europska unija

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Pregled

 • Uloga: pruža dokaze koji potkrepljuju ravnopravnost spolova
 • Direktorica: Virginija Langbakk
 • Godina osnivanja: 2010.
 • Broj zaposlenih: 50
 • Lokacija: Vilnius (Litva)
 • Internetska stranica: Europski institut za jednakost spolova

Čime se bavi agencija?

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) agencija je EU-a koja provodi u djelo ravnopravnost spolova u Europskoj uniji i izvan nje. S tim ciljem stavlja na raspolaganje istraživanja, podatke i dobre prakse tako što:

 • provodi istraživanja i prikuplja statističke podatke o ravnopravnosti spolova u EU-u
 • nadzire kako EU ispunjava svoju međunarodnu obavezu uspostave ravnopravnosti spolova, koja je poznata pod nazivom Pekinška platforma za djelovanje, te o tome podnosi godišnje izvješće o napretku
 • bori se protiv nasilja nad ženama i koordinira europsku kampanju „Bijela vrpca” koja nastoji potaknuti muškarce na sudjelovanje
 • dijeli svoje znanja i internetske izvore te podržava institucije Europske unije, države članice Europske unije i dionike iz najrazličitijih područja u njihovu naporu da riješe pitanje nejednakosti spolova u Europi i izvan nje.

EIGE osigurava sljedeće:

 • Centar za resurse i dokumentaciju: obuhvaća internetsku knjižnicu s 500 000 dokumenata, uključujući publikacije koje nisu dostupne u drugim javnim knjižnicama.

Ustrojstvo

EIGE obuhvaća jednu upravu i tri jedinice:

 • operativnu jedinicu za visokokvalitetna istraživanja i prikupljanje podataka
 • jedinicu za upravljanje znanjem i komunikaciju posvećenu proaktivnom odnosu s dionicima i podizanju svijesti
 • administrativnu jedinicu za učinkovit rad Instituta.

Poslovanjem upravlja Upravni odbor koji donosi radne programe i proračun. Upravni odbor uključuje 18 rotirajućih članova i jednog predstavnika Europske komisije.

EIGE također dobiva savjete i podršku od svoga Foruma stručnjaka, koji čine predstavnici svih država članica Europske unije, civilnog društva, socijalnih partnera, Europske komisije i Europskog parlamenta.

Kako funkcionira agencija?

EIGE posluje prema trogodišnjem strateškom planu pod nazivom Jedinstveni programski dokument. On uključuje godišnji program rada i proračun.

EIGE je u bliskoj suradnji sa svojim dionicima na različitim razinama. U redovitom je dijalogu s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem Europske unije kako bi njegova istraživanja doprinijela politici EU-a. Također blisko surađuje s državama članicama Europske unije te pruža ciljane informacije prilagođene njihovim potrebama.

EIGE posvećuje posebnu pažnju zemlji koja trenutačno predsjedava EU-om te joj pruža podršku kada je ravnopravnost spolova jedan od prioriteta predsjedništva EU-a. Predsjedništva EU-a također mogu zatražiti od EIGE-a da provede istraživanje o nekom od područja kojima se bavi Pekinška platforma za djelovanje.

EIGE redovito posjećuju predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, socijalnih partnera te drugi stručnjaci za ravnopravnost spolova. Svi oni imaju važnu ulogu osigurati da EIGE svojim radom odgovara na potrebe građana te da je javnost dobro upoznata s njime.

Tko ima koristi?

EIGE je europski centar znanja o pitanjima ravnopravnosti spolova te:

 • pomaže institucijama EU-a i državama članicama EU-a donositi informirane odluke koje su utemeljene na dokazima i uzimaju u obzir rodna pitanja
 • centralizira informacije o ravnopravnosti spolova u korist organizacija civilnog društva, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i socijalnih partnera
 • pruža nadahnuće svima koje zanima ravnopravnost spolova.
Kontaktni podaci

Europski institut za ravnopravnost spolova(EIGE)

Kontaktni podaci

Adresa

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Back to top