European Union website, the official EU website

Europski institut za ravnopravnost spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova europska je agencija koja podržava rad vlada i institucija EU-a (posebno Komisije) u tome području.

Zadaće

 • prikupljanje i analiza usporedivih podataka u vezi s ravnopravnošću spolova
 • razvoj metodoloških alata, posebno kako bi se pridonijelo integriranju ravnopravnosti spolova u sve politike
 • poticanje razmjene primjera najbolje prakse i promicanje dijaloga među dionicima
 • osvješćivanje javnosti

Tijela Instituta

 • upravni odbor (organ koji odlučuje)
  Donosi godišnje i srednjoročne programe rada i proračun.
 • stručni forum (savjetodavni organ)
  Podržava rad direktora.
 • direktor i osoblje (izvršni organi)
  Pravni zastupnik Instituta, odgovoran za svakodnevno upravljanje i provedbu programa rada.

Proračun

52,5 milijuna eura (2007. - 2013.)

Direktorica

Virginija Langbakk

Pozadina politike

Ravnopravnost spolova nije samo temeljno pravo nego je i napredak u tome području ključan za postizanje EU-ovih ciljeva gospodarskoga rasta i socijalne kohezije.

Iako neravnopravnost još uvijek postoji, EU je tijekom posljednjih desetljeća ostvario znatan napredak. To je postignuto donošenjem odgovarajućih propisa, uključivanjem ravnopravnosti spolova u sve javne politike i posebnim mjerama za poboljšanje položaja žena.

Kontaktni podaci: 

Europski institut za ravnopravnost spolova(EIGE)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel: 
+370 5 215 7400