European Union website, the official EU website

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutti on EU:n virasto, joka tukee jäsenmaiden hallitusten ja EU:n toimielinten, erityisesti komission, työtä tasa-arvon edistämisen parissa.

Tasa-arvoinstituutti

 • kerää, vertailee ja analysoi tietoja tasa-arvoasioista
 • kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikilla politiikan aloilla
 • edistää parhaiden toimintatapojen tuntemista ja tiedonvälitystä sidosryhmien kesken ja
 • tiedottaa tasa-arvokysymyksistä.

Instituutin hallinto

 • Hallintoneuvosto (päätöksenteko)
  Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittaisen ja keskipitkän aikavälin työohjelman sekä talousarvion.
 • Asiantuntijaryhmä (neuvonanto)
  Asiantuntijaryhmä avustaa johtajaa tämän työssä.
 • Johtaja ja henkilökunta (toimeenpano).
  Johtaja toimii instituutin laillisena edustajana ja vastaa sen päivittäisestä hallinnoimisesta sekä työohjelman toteuttamisesta.

Talousarvio

52,5 miljoonaa euroa (2007-13).

Johtaja

Virginija Langbakk

Taustaa

Sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus. Tasa-arvon toteutuminen on erityisen tärkeää, jotta EU voi saavuttaa talouskasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteensa.

Vaikka epätasa-arvoisuutta vielä ilmenee, EU:ssa on viime vuosikymmeninä edistytty huomattavasti tasa-arvoasioissa. Tuloksia on saavutettu lainsäädännön avulla ja ottamalla sukupuolten tasa-arvon edistäminen mukaan politiikan eri aloihin. Lisäksi naisten oikeuksia on edistetty erityistoimenpiteillä.

Yhteystiedot: 

Euroopan tasa-arvoinstituutti(EIGE)

Yhteystiedot

Osoite: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

P.: 
+370 5 215 7400