Europæiske Union

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Oversigt

 • Rolle: Leverer dokumentation til støtte for ligestilling mellem kønnene
 • Direktør: Virginija Langbakk
 • Oprettet: 2010
 • Ansatte: 50
 • Sted: Vilnius, Litauen
 • Website: European Institute for Gender Equality

Hvad EIGE laver

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et EU-agentur, der arbejder for at gøre ligestilling mellem kønnene til en realitet i og uden for EU. Til det formål leverer EIGE forskning, data og god praksis ved at:

 • gennemføre undersøgelser og indsamle statistik om ligestilling mellem kønnene i EU.
 • overvåge, hvordan EU overholder sine internationale forpligtelser vedrørende ligestilling mellem kønnene i henhold til Beijinghandlingsprogrammet samt udarbejde en årlig rapport herom.
 • arbejde for at standse vold mod kvinder og koordinere den europæiske White Ribbon-kampagne for få mænd til at engagere sig i sagen.
 • dele sin viden og onlineressourcer og støtte EU-institutioner, EU-medlemslandene og interessenter fra mange forskellige områder i deres bestræbelser på at takle forskelsbehandling mellem kønnene i og uden for Europa.

EIGE producerer bl.a.:

Opbygning

EIGE består af 1 direktorat og 3 kontorer:

 • en operationel enhed for forskning og dataindsamling af høj kvalitet
 • en enhed for vidensforvaltning og kommunikation, som beskæftiger sig aktivt med forholdet til interessenterne og med oplysningsaktiviteter
 • en administrativ enhed, som sikrer, at instituttet fungerer effektivt.

Arbejdet ledes af en bestyrelse, som vedtager arbejdsprogrammer og budget. Bestyrelsen har 18 roterende medlemmer og 1 repræsentant fra EU-Kommissionen.

EIGE får desuden rådgivning og støtte fra sit ekspertforum med medlemmer fra alle EU-medlemslande, civilsamfundet, arbejdsmarkedets part, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Hvordan arbejder EIGE?

EIGE’s arbejde følger en treårig strategisk plan kaldet et enhedsprogrammeringsdokument. Dette omfatter et årligt arbejdsprogram og et budget.

EIGE arbejder tæt sammen med sine interessenter på forskellige niveauer. Instituttet er i regelmæssig dialog med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union for at sikre, at dets forskning indgår i EU politik. Insituttet arbejder desuden tæt sammen med EU-medlemslandene og leverer målrettet input, der er skræddersyet til deres behov.

Det land, der har EU-formandskabet, får særlig opmærksomhed og støtte fra EUGE, når ligestilling mellem mænd og kvinder er på formandskabets dagsorden. EU-formandskabet kan også anmode EIGE om at gennemføre en undersøgelser om de emner, der er omfattet af Beijinghandlingsprogrammet.

Civilsamfundsorganisationer, den akademiske verden, arbejdsmarkedets parter og andre eksperter inden for kønsligestilling besøger regelmæssigt EIGE. De spiller alle en vigtig rolle, når det drejer sig om at sikre, at EIGE’s arbejde svarer til offentlighedens behov, og at offentlighed kender til agenturets arbejde.

Hvem har gavn af det?

Ligesom det europæiske videnscenter for spørgsmål vedrørende ligestilling er EIGE’s opgave at:

 • hjælpe EU-institutionerne og EU-medlemslandene med at træffe velbegrundede evidensbaserede beslutninger under hensyntagen til kønsperspektivet.
 • Samle information om ligestilling mellem kønnene til gavn for civilsamfundsorganisationer, akademiske kredse, internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter.
 • Inspirere enhver, der er interesseret i ligestilling mellem kønnene.
Kontakt

Det Europæiske Ligestillingsinstitut(EIGE)

Kontakt

Adresse

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tlf.
+370 5 215 7400
Back to top