European Union website, the official EU website

Det Europæiske Ligestillingsinstitut

Det Europæiske Ligestillingsinstitut

Det Europæiske Ligestillingsinstitut er et EU-agentur, der støtter medlemslandenes regeringer og EU's institutioner (især Kommissionen) i deres arbejde på området.

Opgaver

 • at indsamle og analysere sammenlignelige data om kønsspørgsmål
 • at udvikle metodiske redskaber, især for at gøre det lettere at integrere ligestilling på alle politikområder
 • at gøre det lettere at dele bedste praksis og skabe dialog blandt interessenterne
 • at øge den offentlige bevidsthed om emnet.

Instituttets organer

 • Bestyrelse (beslutningsorgan)
  Vedtager årlige og mellemlange arbejdsprogrammer og budgettet.
 • Ekspertforum (rådgivende organ)
  Understøtter direktørens arbejde.
 • Direktør og personale (ledelse).
  Instituttets juridiske repræsentant med ansvar for den daglige ledelse og gennemførelse af arbejdsprogrammet.

Budget

52,5 millioner euro (2007-13).

Direktør

Virginija Langbakk

Baggrund

Ligestilling er ikke kun en grundlæggende rettighed i sig selv – det er også afgørende at skabe fremskridt på dette område, hvis EU skal nå sine mål om økonomisk vækst og social samhørighed.

Selv om der stadig findes uligheder, har EU gjort betydelige fremskridt i de seneste årtier. Det skyldes overvejende lovgivningen og integration af ligestilling på alle politikområder og særlige initiativer, der skal styrke kvindernes stilling.

Kontakt: 

Det Europæiske Ligestillingsinstitut(EIGE)

Kontakt

Adresse: 

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tlf.: 
+370 5 215 7400