European Union website, the official EU website

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Översikt: 
 • Uppgift: Bevaka allmänintresset i samband med program för det europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS), det europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning (Egnos) och Galileo
 • Direktör: Carlo des Dorides
 • Partner: EU-kommissionen, Europeiska rymdorganisationen (ESA)
 • Inrättad: 2004
 • Antal anställda: 121
 • Plats: Prag (Tjeckien)
 • Webbplats: GSA

Europeiska byrån för GNSS (GSA) stöder EU:s mål att få ut största möjliga avkastning från investeringarna i globala system för satellitnavigering (GNSS) i form av

 • fördelar för användarna
 • ekonomisk tillväxt
 • ökad konkurrenskraft.

Verksamhet

GSA ser till att Europa når sina GNSS-mål och att allmänheten drar nytta av Egnos och Galileo.

GSA ska framförallt

 • sköta tillhandahållandet av Egnos- och Galileotjänster
 • möjliggöra GNSS-baserade tjänster som tillgodoser användarnas behov
 • förbättra GNSS-systemets tjänster och infrastruktur.

Konkret betyder det att GSA

Organisation

GSA:s ledning och dess verkställande direktör är ansvariga inför styrelsen som består av

 • företrädare för EU-länderna
 • en ESA-observatör
 • en företrädare för kommissionen
 • en företrädare för Europaparlamentet utan rösträtt
 • en observatör som företräder EU:s utrikesrepresentant.

Dessutom finns det en styrelse för säkerhetsackreditering med en liknande organisation.

Arbetssätt

Styrelsen godkänner byråns årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet bygger på den strategi som tagits fram av kommittén för de europeiska GNSS-programmen. Specifika uppgifter som rör GNSS-programmen delegeras av kommissionen med hjälp av detaljerade delegeringsavtal.

Målgrupper

GSA har både interna och externa målgrupper.

Internt:

 • Kommissionen
 • EU-länderna
 • Europaparlamentets ledamöter, utskott och kontakter
 • EU:s byråer och organ inom transport- och rymdsektorn
 • Institutionella partner till GNSS-programmen

Externt:

 • Allmänheten
 • GNSS-relaterade nationella institutioner i EU-länderna
 • Företag som sysslar med GNSS
 • Internationella institutioner och organisationer som sysslar med GNSS
 • Mediekanaler för GNSS och användartillämpningar
 • Nationella myndigheter
Kontaktuppgifter till: 

Europeiska byrån för GNSS(GSA)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tfn: 
+420 234 766 000
Fax: 
+32 2 296 72 38