European Union website, the official EU website

Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

Informacje ogólne: 
 • Zadania: GSA zarządza interesami publicznymi w związku z europejskimi programami globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS), europejskim systemem wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo.
 • Dyrektor: Carlo des Dorides
 • Partnerzy: Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Rok założenia: 2004
 • Liczba pracowników: 121
 • Siedziba: Praga (Czechy)
 • Strona internetowa: GSA Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Europejska Agencja Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA) wspomaga UE w dążeniu do celu, jakim jest uzyskanie możliwie wysokiego zwrotu z inwestycji w globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) w formie:

 • korzyści dla użytkowników
 • wzrostu gospodarczego
 • zwiększenia konkurencyjności.

Zakres działalności

Agencja dba o to, by Europa osiągała swoje cele dotyczące GNSS i by europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo przynosiły korzyści społeczne.

Główne zadania agencji to:

 • zarządzanie usługami EGNOS Wybierz wersję językową tego linka English (en) i Galileo Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • umożliwianie usług opartych na GNSS, które spełniają potrzeby użytkowników
 • poprawa usług i infrastruktury GNSS.

Aby to osiągnąć, GSA:

 • wspiera badania naukowe i innowacje Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • zachęca zainteresowane strony z tej branży do opracowywania innowacyjnych i skutecznych zastosowań GNSS Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • dba o to, by europejskie usługi GNSS były niezawodne, bezpieczne i dostępne Wybierz wersję językową tego linka English (en)
 • opracowuje szczegółowe analizy rynku Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Struktura

Zespół zarządzający GSA, na którego czele stoi dyrektor wykonawczy, podlega zarządowi, w którego skład wchodzą:

 • przedstawiciele wszystkich krajów UE
 • obserwator reprezentujący Europejską Agencją Kosmiczną
 • przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • przedstawiciel Parlamentu Europejskiego bez prawa głosu
 • obserwator reprezentujący Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Poza tym istnieje Rada Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa o podobnym składzie.

Metody działania

Zarząd zatwierdza roczny program prac oparty na strategii opracowanej przez Komitet ds. Europejskich Programów GNSS. Na podstawie szczegółowych porozumień w sprawie delegowania uprawnień Komisja Europejska przekazuje agencji odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań związanych z jednym lub obydwoma programami GNSS.

Korzyści

Istnieją wewnętrzne i zewnętrzne grupy docelowe.

Wewnętrzne:

 • departamenty Komisji
 • kraje UE
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego, komisje parlamentarne i punkty kontaktowe
 • europejskie agencje i organy obsługujące sektor kosmiczny i sektor transportu
 • partnerzy instytucjonalni w europejskim programie globalnego systemu nawigacji satelitarnej

Zewnętrzne:

 • społeczeństwo
 • instytucje krajowe w krajach UE związane z GNSS
 • przedsiębiorstwa uczestniczące w GNSS
 • instytucje międzynarodowe i organizacje, mające do czynienia z GNSS
 • media zajmujące się GNSS i jego zastosowaniami dla użytkowników
 • władze krajowe
Dane kontaktowe: 

Agencja Europejskiego GNSS(GSA)

Dane kontaktowe

Adres: 

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel: 
+420 234 766 000
Faks: 
+32 2 296 72 38