Evropska unija

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Pregled

 • Naloga: Pripravlja znanstvene nasvete in obvešča o obstoječih in nastajajočih tveganjih v prehranjevalni verigi.
 • Direktor: Bernhard Url
 • Ustanovitev: 2002
 • Število zaposlenih: 435
 • Sedež: Parma (Italija)
 • Spletišče: EFSA

Naloge

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pripravlja neodvisne znanstvene nasvete o tveganjih v zvezi s hrano.

Agencija svetuje glede obstoječih in novih tveganjih v zvezi s hrano ter tako prispeva k oblikovanju evropske zakonodaje, pravil in politike in posledično k varstvu potrošnikov pred tveganji v prehranjevalni verigi. V njeno pristojnost sodijo:

 • varnost hrane in krme
 • prehrana
 • zdravje živali in rastlin
 • varstvo rastlin
 • zdravje rastlin

Naloge agencije so:

 • zbiranje znanstvenih podatkov in strokovnega znanja
 • priprava neodvisnih, ažurnih znanstvenih nasvetov glede varnosti hrane
 • seznanjanje javnosti s svojim znanstvenim delom
 • sodelovanje z državami EU, mednarodnimi organizacijami in drugimi deležniki
 • krepitev zaupanja v varnost hrane v EU s pripravo zanesljivih mnenj in nasvetov

Struktura

Agencijo vodi upravni odbor s 15 člani, ki varujejo javni interes in ne zastopajo vlad, organizacij ali industrije.

Upravni odbor določi proračun agencije in sprejme njen letni delovni program.

Izvršni direktor agencije je odgovoren za operativne in kadrovske zadeve. V sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami EU pripravi tudi letni delovni program.

Direktorju pomaga svetovalni forum, zlasti pri pripravi predloga delovnega programa.

Forum sestavljajo predstavniki nacionalnih organov, ki so v državah članicah pristojni za oceno tveganja, ter opazovalci iz Norveške, Islandije, Švice in Evropske komisije.

Delovanje

Znanstveno delo agencije vodi znanstveni odbor z desetimi znanstvenimi sveti, ki jih sestavljajo vodilni znanstveniki.

Kadar je potrebno specializirano znanje, ustanovijo delovno skupino, v kateri sodelujejo znanstveniki agencije in zunanji strokovnjaki.

Agencija tesno sodeluje z drugimi agencijami EU, ki se ukvarjajo s področjem zdravja in varnosti ljudi, živali in okolja.

Koristi

 • Evropski potrošniki: varstvo in obveščenost potrošnikov glede prehranskih tveganj je med najboljšimi na svetu  
 • Institucije EU in države članice: pri upravljanju javnozdravstvenih vprašanj in izdaji dovoljenj za prodajo živil in krme.
Kontaktni podatki

Evropska agencija za varno hrano(EFSA)

Kontaktni podatki

Naslov

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top