Uniunea Europeană

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Prezentare generală

 • Rol: Oferă consiliere științifică și comunică pe tema riscurilor emergente asociate lanțului alimentar
 • Director: Bernhard Url
 • Înființare: 2002
 • Angajați: 435
 • Sediu: Parma (Italia)
 • Site: EFSA

Ce face EFSA?

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) oferă consiliere științifică independentă cu privire la riscurile alimentare.

EFSA emite avize privind riscurile alimentare existente și emergente. Informațiile furnizate sunt utilizate în cadrul procesului de elaborare a legislației și politicilor UE, contribuind astfel la protejarea consumatorilor împotriva riscurilor asociate lanțului alimentar. Domeniul de competență al agenției include:

 • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale
 • nutriția
 • sănătatea și bunăstarea animalelor
 • protecția plantelor
 • sănătatea plantelor.

În activitatea sa, EFSA:

 • colectează date și expertiză științifică
 • elaborează avize științifice independente și actualizate cu privire la aspecte legate de siguranța alimentară
 • comunică publicului larg rezultatele activității sale științifice
 • cooperează cu țările UE, organismele internaționale și alte părți interesate
 • consolidează încrederea în sistemul de securitate alimentară al UE, oferind orientări fiabile.

Structură

EFSA se află în subordinea unui consiliu de administrație format din 15 membri, care acționează în interes public și nu reprezintă niciun guvern, nicio organizație și niciun sector de activitate.

Consiliul stabilește bugetul EFSA și aprobă programul său anual de lucru.

Directorul executiv răspunde de aspectele operaționale și de gestionarea personalului. De asemenea, elaborează programul anual de lucru, împreună cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și cu țările UE.

Forumul consultativ îi oferă asistență directorului executiv, în special în ceea ce privește redactarea proiectului de program de lucru.

Forumul este format din reprezentanți ai organismelor naționale care răspund de evaluarea riscurilor în țările din UE. Include, de asemenea, observatori din partea Norvegiei, Islandei, Elveției și Comisiei.

Cum lucrează EFSA?

Activitatea științifică a EFSA este condusă de comitetul științific și de cele 10 grupuri ale sale, formate din specialiști de elită.

Dacă este nevoie de cunoștințe și mai specializate, se poate constitui un grup de lucru. Aceste grupuri includ atât oameni de știință din cadrul EFSA, cât și experți externi.

EFSA colaborează strâns și cu alte agenții ale UE active în domeniul sănătății și siguranței oamenilor, animalelor și mediului:

Cine sunt beneficiarii?

 • Consumatorii europeni, care sunt printre cei mai bine protejați și informați din lume cu privire la riscurile asociate lanțului alimentar.  
 • Instituțiile europene și guvernele naționale care răspund de gestionarea aspectelor legate de sănătatea publică și de autorizarea alimentelor și a hranei pentru animale.
Date de contact

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară(EFSA)

Date de contact

Adresă

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top