Unia Europejska

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Informacje ogólne

 • Zadania: Agencja udziela informacji oraz porad naukowych na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym.
 • Dyrektor: Bernhard Url
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 435
 • Siedziba: Parma, Włochy
 • Strona internetowa: EFSA

Czym zajmuje się EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością.

EFSA wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. EFSA odpowiada za następujące sektory:

 • bezpieczeństwo żywności i pasz
 • odżywianie
 • zdrowie i dobrostan zwierząt
 • ochrona roślin
 • zdrowie roślin.

Działania EFSA obejmują:

 • gromadzenie danych naukowych i wiedzy fachowej
 • udzielanie niezależnych, aktualnych porad naukowych na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności
 • informowanie opinii publicznej o swojej pracy naukowej
 • współpracę z krajami UE, organami międzynarodowymi i innymi stronami
 • zwiększanie zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez udzielanie wiarygodnych porad.

Struktura

W skład zarządu EFSA wchodzi 15 członków, którzy działają w interesie publicznym. Nie reprezentują oni żadnych władz, organizacji ani sektorów przemysłu.

Zarząd ustala budżet urzęduoraz zatwierdza jego roczny program prac.

Dyrektor wykonawczy EFSA odpowiada za kwestie operacyjne i sprawy pracownicze. Odpowiada również za opracowanie rocznego programu prac w porozumieniu z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i krajami UE.

Dyrektorowi doradza forum doradcze, zwłaszcza w kwestiach dotyczących opracowania projektu programu prac.

Forum składa się z przedstawicieli krajowych organów zajmujących się oceną ryzyka w krajach UE oraz z obserwatorów z Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Komisji.

W jaki sposób działa EFSA?

Działalność naukowa EFSA jest prowadzona przez komitet naukowy i dziesięć paneli składających się z wybitnych naukowców.

Jeśli w danej sytuacji potrzebna jest bardziej specjalistyczna wiedza, panel może utworzyć grupę roboczą składającą się zarówno z naukowców EFSA, jak i ekspertów zewnętrznych.

EFSA również ściśle współpracuje z innymi agencjami UE zajmującymi się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska, takimi jak:

Komu przynosi korzyści działalność agencji?

 • Konsumentom UE – którzy są jednymi z najlepiej chronionych i uświadomionych na świecie w kwestiach dotyczących zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym  
 • Instytucjom UE i krajowym organom odpowiedzialnym za kwestie zdrowia publicznego i zezwolenia dotyczące żywności i pasz
Dane kontaktowe

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(EFSA)

Dane kontaktowe

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Back to top