Europese Unie

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

In het kort

 • Rol: Geeft wetenschappelijk advies en communiceert over bestaande en nieuwe nieuwe risico’s in de voedselketen
 • Directeur: Bernhard Url
 • Opgericht: 2002
 • Medewerkers: 435
 • Locatie: Parma (Italië)
 • Website: EFSA

Wat doet EFSA?

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies over voedselgerelateerde risico's.

EFSA publiceert advies over bestaande en nieuwe voedselrisico’s. Dit advies wordt gebruikt bij het opstellen van Europese wetten, regels en beleid, en helpt aldus de consument te beschermen. EFSA is actief op het vlak van:

 • voedselveiligheid en diervoederveiligheid
 • voeding
 • diergezondheid en dierenwelzijn
 • gewasbescherming
 • plantgezondheid

De taken van EFSA zijn onder andere:

 • wetenschappelijke gegevens en deskundigheidverzamelen
 • onafhankelijk, up-to-date wetenschappelijk advies geven over voedselveiligheidskwesties
 • communiceren over haar wetenschappelijk werk
 • samenwerken met de EU-landen, internationale organisaties en andere belanghebbenden
 • het vertrouwen in de voedselveiligheid in de EU hoog houden door betrouwbaar advies te geven

Structuur

EFSA wordt geleid door een raad van bestuur die uit 15 leden bestaat. De leden van de raad van bestuur handelen in het algemeen belang. Zij zijn geen vertegenwoordiger van een regering, organisatie of sector.

De raad stelt de begroting vast en moet het jaarlijks werkprogramma goedkeuren.

De directeur van EFSA is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en personeelszaken. Samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen stelt hij ook het jaarlijks werkprogramma op.

Het adviesforum adviseert de directeur, met name over het voorstel voor het jaarlijks werkprogramma.

Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale instanties van de EU-landen die met de risicoanalyse zijn belast. Er zijn ook waarnemers uit Noorwegen, IJsland, Zwitserland en van de Commissie.

Hoe werkt EFSA?

Het wetenschappelijk werk van EFSA wordt aangestuurd door het wetenschappelijk comité en zijn tien panels van vooraanstaande wetenschappers.

Wanneer er meer gespecialiseerde kennis nodig is, kan een panel een werkgroep in het leven roepen. Een werkgroep bestaat uit zowel EFSA-wetenschappers als externe deskundigen.

EFSA werkt ook nauw samen met andere EU-agentschappen die werkzaam zijn op het vlak van gezondheids- en veiligheidskwesties voor mens, dier en milieu:

Wie is erbij gebaat?

 • De Europese consument - een van de best beschermde en geïnformeerde als het gaat om voedselveiligheid  
 • De EU-instellingen en nationale overheden die bevoegd zijn voor volksgezondheid en vergunningen voor voedsel en diervoeder.
Contact

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA)

Contact

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top