Unjoni Ewrope

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tipprovdi parir xjentifiku u tikkomunika dwar riskji eżistenti u emerġenti assoċjati mal-katina tal-ikel
 • Direttur: Bernhard Url
 • Stabbilita: fl-2002
 • Numru ta’ persunal: 435
 • Post: Parma (l-Italja)
 • Sit web: EFSA

X’tagħmel l-EFSA?

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tipprovdi parir xjentifiku indipendenti dwar ir-riskji relatati mal-ikel.

L-EFSA toħroġ parir dwar riskji tal-ikel eżistenti u emerġenti. Dan il-parir jinforma l-liġijiet, ir-regoli u t-tfassil tal-politiki Ewropej – u b'hekk jgħin fil-protezzjoni tal-konsumaturi mir-riskji fil-katina tal-ikel. Il-mandat tagħha jkopri:

 • is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf
 • in-nutrizzjoni
 • is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali
 • il-protezzjoni tal-pjanti
 • is-saħħa tal-pjanti

Il-ħidma tal-EFSA tinvolvi:

 • il-ġbir tad-dejta xjentifika u tal-kompetenza
 • l-ipprovdir ta' parir xjentifiku indipendenti, aġġornat dwar kwistjonijiet ta' sikurezza tal-ikel
 • il-kommunikazzjoni tal-ħidma xjentifika tagħha lill-pubbliku
 • il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-UE, korpi internazzjonali, u partijiet ikkonċernati oħrajn
 • it-tisħiħ tal-fiduċja fis-sistema tas-sikurezza tal-ikel tal-UE billi tipprovdi parir li wieħed jista' joqgħod fuqu.

Struttura

L-EFSA hi mmexxija minn bord maniġerjarli bi 15-il membru. Il-membri tal-bord jaġixxu fl-interess pubbliku. Huma ma jirrappreżentaw ebda gvern, organizzazzjoni jew settur industrijali.

Il-bord jistabbilixxi l-baġit tal-EFSA u japprova l-programm ta' ħidma annwali.

Id-direttur eżekuttiv tal-EFSA hu responsabbli għall-materji operazzjonali u li għandhom x'jaqsmu mal-persunal. Hu jfassal il-programm ta' ħidma annwali flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-pajjiżi tal-UE.

Il-forum konsultattiv jagħti parir lid-direttur eżekuttiv. B'mod partikulari, hu jagħtih parir dwar l-abbozzar tal-proposta għall-programm ta' ħidma.

Il-forum hu magħmul minn rappreżentanti ta' korpi nazzjonali responsabbli għall-valutazzjoni tar-riskji fil-pajjiżi tal-UE. Hemm ukoll osservaturi min-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Kummissjoni.

Kif taħdem l-EFSA?

Ix-xogħol xjentifiku tal-EFSA hu mmexxi mill-kumitat xjentifiku u mill-10 panels tagħha, magħmulin minn xjentisti prominenti.

Jekk ikun meħtieġ aktar tagħrif speċjalizzat, panel jista' jwaqqaf grupp ta' ħidma. Dawn il-gruppi jinkludu kemm xjentisti tal-EFSA kif ukoll esperti esterni.

L-EFSA taħdem ukoll mill-qrib ma' aġenżiji oħrajn tal-UE li huma attivi fil-qasam tas-saħħa u fil-kwistjonijiet ta' sikurezza relatati man-nies, l-annimali u l-ambjent:

Min jibbenefika?

 • Il-konsumaturi Ewropej – fost l-aktar protetti u infurmati fid-dinja dwar ir-riskji fil-katina tal-ikel  
 • L-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali inkarigati mill-immaniġġjar ta' kwistjonijiet relatati mas-saħħa pubblika u li jawtorizzaw l-użu tal-prodotti tal-ikel u tal-għalf.
Dettalji ta' kuntatt

l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel(EFSA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top