Európai Unió

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Áttekintés

 • Szerep: Tudományos szakvéleményt nyújt, és tájékoztat az élelmiszerlánccal kapcsolatos – már ismert, illetve újonnan felmerülő – kockázatokról
 • Igazgató: Bernhard Url
 • Alapítás éve: 2002
 • Alkalmazottak száma: 435
 • Székhely: Parma (Olaszország)
 • Honlap: EFSA

Milyen feladatokat lát el az EFSA?

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság független tudományos szakvéleményt nyújt az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról.

Az EFSA tudományos szakvéleményt nyújt az élelmiszerekkel kapcsolatos – már ismert, illetve újonnan felmerülő – kockázatokról. Ezt a véleményt figyelembe veszik az uniós jogalkotók és szakpolitikai döntéshozók, így az EFSA-nak köszönhetően a fogyasztók fokozottabb védelmet élveznek az élelmiszerláncban felmerülő kockázatokkal szemben. Az EFSA hatáskörébe a következő területek tartoznak:

 • élelmiszer- és takarmánybiztonság,
 • táplálkozás,
 • állategészségügy és -jólét,
 • növényvédelem,
 • növényegészségügy.

Az EFSA munkája a következőket foglalja magába:

 • tudományos adatok és szakvélemények gyűjtése
 • független és a tudomány állásának megfelelő szakvélemény nyújtása az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdésekben
 • a nyilvánosság tájékoztatása az EFSA által végzett tudományos munkáról
 • együttműködés uniós tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, és más érdekeltekkel
 • az Unió élelmiszer-biztonsági rendszerébe vetett bizalom növelése megbízható szakvélemények nyújtása révén

Szervezeti felépítés

A hatóságot egy 15 tagú igazgatótanács vezeti. Az igazgatótanács tagjai nem kormányzatok, szervezetek, vagy gazdasági ágazatok képviselői, munkájukat a közérdek vezérli.

Az igazgatótanács állapítja meg az EFSA költségvetését és fogadja el éves munkaprogramját.

Az ügyvezető igazgató felel az EFSA működéséért és a személyzeti ügyekért. Az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal együttműködve ő készíti el az éves munkaprogramot is.

Munkáját a tanácsadó fórum segíti. A fórum különösen a munkaprogram-javaslat elkészítésében nyújt segítséget.

Tagjai az uniós tagországok kockázatértékeléssel foglalkozó nemzeti hatóságainak képviselői. A fórum munkájában megfigyelőként részt vesznek Norvégia, Izland, Svájc és a Bizottság képviselői is.

Hogyan végzi az EFSA a munkáját?

Az EFSA tudományos munkáját a vezető tudományos szakemberekből álló tudományos bizottság és 10 tudományos testület irányítja.

Ha speciális ismeretekre van szükség, a tudományos testületek munkacsoportokat hozhatnak létre. Ezeknek a csoportoknak a munkájában nemcsak az EFSA tudományos szakemberei, hanem külső szakértők is részt vesznek.

Az EFSA szorosan együttműködik más olyan uniós ügynökségekkel is, amelyek maguk is foglalkoznak az emberekre, az állatokra és a környezetre kiható egészségügyi és biztonsági kérdésekkel. Ezek az ügynökségek a következők:

Kik látják hasznát az EFSA tevékenységének?

 • Az európai fogyasztók – az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatok tekintetében az európai fogyasztók biztonsága és a rendelkezésükre álló információk mennyisége és minősége világviszonylatban kimagaslóan jó.  
 • A népegészségügyi kérdések kezelésével és az élelmiszer- és takarmánytermékek felhasználásának engedélyezésével megbízott uniós intézmények és nemzeti kormányzatok.
Elérhetőségi adatok

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság(EFSA)

Elérhetőségi adatok

Cím

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top