Europska unija

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Pregled

 • Uloga: pruža znanstvene savjete i informira o postojećim i novim rizicima povezanima s prehrambenim lancem
 • Direktor: Bernhard Url
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenika: 435
 • Sjedište: Parma (Italija)
 • Web-mjesto: EFSA

Čime se EFSA bavi?

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom.

EFSA daje savjete o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja europskih propisa, pravila te prilikom donošenja politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U njezinoj su nadležnosti:

 • sigurnost hrane i hrane za životinje
 • prehrana
 • zdravlje i dobrobit životinja
 • zaštita biljaka
 • zdravlje biljaka.

Aktivnosti EFSA-e uključuju:

 • prikupljanje znanstvenih podataka i stručnih znanja
 • pružanje neovisnih, najnovijih znanstvenih savjeta o pitanjima sigurnosti hrane
 • informiranje javnosti o njezinu znanstvenom radu
 • suradnju s državama članicama EU-a, međunarodnim tijelima i ostalim dionicima
 • jačanje povjerenja u EU-ov sustav sigurnosti hrane pružanjem pouzdanih savjeta.

Struktura

EFSA-om upravlja upravljački odbor koji se sastoji od 15 članova. Članovi odbora djeluju u javnom interesu. Ne zastupaju vlade, organizacije ili industrijski sektor.

Odbor određuje proračun EFSA-e i odobrava njezin godišnji program rada.

Izvršni direktor EFSA-e nadležan je za operativna pitanja i pitanja povezana s osobljem. On izrađuje godišnji program rada zajedno s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i državama članicama EU-a.

Savjetodavni forum savjetuje izvršnog direktora. Posebice ga savjetuje u vezi s izradom prijedloga programa rada.

Forum je sastavljen od predstavnika nacionalnih tijela nadležnih za procjenu rizika u državama članicama EU-a. Njegovi članovi su i promatrači iz Norveške, Islanda, Švicarske i Komisije.

Kako EFSA funkcionira?

Znanstveni rad EFSA-e vodi znanstveni odbor i njegovih 10 povjerenstava, čiji su članovi vodeći znanstvenici.

Ako je potrebno dodatno stručno znanje, povjerenstvo može osnovati radnu skupinu. Skupine se sastoje od znanstvenika iz EFSA-e i vanjskih stručnjaka.

Osim toga, EFSA usko surađuje s drugim agencijama EU-a koje djeluju u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i okoliša:

Tko ima korist od toga?

 • europski potrošači koji su među najzaštićenijima i najinformiranijima u svijetu kad je riječ o rizicima u prehrambenom lancu  
 • institucije EU-a i nacionalne vlade koje su zadužene za pitanja javnog zdravlja i odobravanje upotrebe hrane i hrane za životinje.
Kontaktni podaci

Europska agencija za sigurnost hrane(EFSA)

Kontaktni podaci

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Back to top