Euroopan Unioni

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Perustiedot

 • Tehtävä: antaa tieteellistä neuvontaa ja tiedottaa olemassa olevista ja uusista riskeistä, jotka liittyvät elintarvikeketjuun
 • Johtaja: Bernhard Url
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä 435
 • Sijainti: Parma (Italia)
 • Verkkosivusto: EFSA

Viraston tehtävät

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) tuottaa riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa elintarvikeketjun turvallisuuden takaamiseksi.

EFSA tiedottaa olemassa olevista ja uusista riskeistä, jotka liittyvät elintarvikkeisiin. Tietoa käytetään EU-lainsäädännön, -määräysten ja -päätöksenteon perustana, ja se auttaa suojaamaan kuluttajia elintarvikkeisiin liittyviltä riskeiltä. EFSAn tehtäväalueeseen kuuluvat:

 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus
 • ravitsemus
 • eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kasvinsuojelu
 • kasvien terveys.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

 • kerää tieteellistä tietoa ja asiantuntemusta
 • antaa riippumatonta ajantasaista tieteellistä neuvontaa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • tiedottaa tieteellisestä työstään
 • tekee yhteistyötä EU-maiden, kansainvälisten elimien ja muiden sidosryhmien kanssa
 • antaa ohjeistusta, joka lisää luottamusta EU:n elintarviketurvallisuuteen.

Rakenne

EFSAa johtaa johtokunta, jossa on 15 jäsentä. Johtokunnan jäsenet toimivat yleisen edun hyväksi eivätkä edusta mitään viranomaista, organisaatiota tai sektoria.

Johtokunta valmistelee EFSAn talousarvion ja vahvistaa sen vuosittaisen työohjelman.

EFSAn toiminnanjohtaja vastaa viraston operationaaliseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Toiminnanohjaaja myös laatii vuotuisen työohjelman yhdessä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU-maiden kanssa.

Neuvoa-antava ryhmä antaa neuvoja toiminnanjohtajalle etenkin työohjelma ehdotuksen laadinnan yhteydessä.

Neuvoa-antava ryhmä koostuu kansallisten elimien edustajista, jotka ovat vastuussa elintarvikeriskien arvioinnista EU-maissa. Ryhmään kuuluu myös tarkkailijoita Norjasta, Islannista ja Sveitsistä sekä Euroopan komissiosta.

Toiminta

EFSAn tieteellistä työtä johtaa tiedekomitea ja sen kymmenen tiedelautakuntaa, jotka on koottu johtavista tieteen asiantuntijoista.

Jos tarvitaan tarkempaa tietoa, tiedelautakunta voi perustaa työryhmän. Työryhmät koostuvat sekä EFSAn tieteellisistä asiantuntijoista että ulkopuolisista neuvonantajista.

EFSA työskentelee tiiviisti myös muiden EU-virastojen kanssa, jotka toimivat ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvillä aloilla:

Hyötyjät

 • Eurooppalaiset kuluttajat, jotka saavat asianmukaista suojaa ja oikeaa tietoa elintarvikeketjuun liittyvistä riskeistä.   
 • EU-toimielimet ja kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat kansanterveyteen liittyvien tehtävien hallinnoinnista ja myöntävät luvat ruoka-aineiden ja rehujen käytölle.
Yhteystiedot

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen(EFSA)

Yhteystiedot

Osoite

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

P.
+39 0521 036 111
F.
+39 0521 036 110
Back to top