Euroopa Liit

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Ülevaade

 • Ülesanne: annab teaduslikke nõuandeid ning teatab toidutarneahelaga seotud olemasolevatest ja tekkivatest riskidest
 • Direktor: Bernhard Url
 • Asutatud: 2002
 • Töötajate arv: 435
 • Asukoht: Parma (Itaalia)
 • Website: EFSA

Mida EFSA teeb?

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) annab toiduga seotud riskide kohta sõltumatuid teaduslikke nõuandeid.

EFSA avaldab nõuandeid olemasolevate ja tekkivate toiduga seotud riskide kohta. Neid nõuandeid võetakse arvesse Euroopa õigusaktide, eeskirjade ja poliitika kujundamisel ning need aitavad kaitsta tarbijaid toidutarneahelaga seotud riskide eest. EFSA pädevusse kuuluvad:

 • toidu- ja söödaohutus,
 • toitumine,
 • loomade tervis ja heaolu,
 • taimekaitse,
 • taimetervis.

EFSA töö hõlmab järgmist:

 • teaduslike andmete ja oskusteabe kogumine;
 • sõltumatute ja ajakohastatud teaduslike nõuannete andmine toiduohutuse valdkonnas;
 • üldsuse teavitamine oma teadustööst;
 • koostöö ELi riikide, rahvusvaheliste asutuste ning teiste sidusrühmadega;
 • usalduse suurendamine ELi toiduohutussüsteemi vastu, pakkudes usaldusväärseid nõuandeid.

Struktuur

EFSA tööd juhib haldusnõukogu, kuhu kuulub 15 liiget. Nõukogu liikmed tegutsevad üldsuse huvides. Nad ei esinda ühtegi valitsust, organisatsiooni ega tööstussektorit.

Haldusnõukogu koostab EFSA eelarve ja võtab vastu iga-aastase tööprogrammi.

Operatiiv- ja personaliküsimuste eest vastutab EFSA tegevdirektor. Tema on ka see, kes paneb koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi riikidega paika iga-aastase tööprogrammi.

Tegevdirektorit nõustab nõuandev kogu. Viimane annab talle nõu eelkõige seoses tööprogrammi ettepaneku koostamisega.

Nõuandva kogu moodustavad esindajad nendest riiklikest ametiasutustest, mis vastutavad ELi riikides riskihindamise eest. Vaatlejad on ka Norrast, Islandilt, Šveitsist ja Euroopa Komisjonist.

Kuidas EFSA töötab?

EFSA teadustööd juhib tema teaduskomitee ja selle 10 toimkonda, kuhu kuuluvad tippteadlased.

Eriteadmiste vajaduse korral võib toimkond luua töörühma. Need töörühmad koosnevad nii EFSA teadlastest kui ka välisekspertidest.

EFSA teeb tihedalt koostööd ka teiste ELi ametitega, kes on pädevad sellistes tervise- ja ohutusküsimustes, mis on seotud inimeste, loomade ja keskkonnaga:

Kes saab kasu?

 • Euroopa tarbijad, kes on toidutarneahelaga seotud riskide osas maailmas ühed paremini kaitstud ja teavitatud.  
 • ELi institutsioonid ja riikide valitsused, kes vastutavad rahvatervise alaste küsimuste ning toiduainete ja sööda kasutamise lubamise eest.
Kontaktandmed

Euroopa Toiduohutusamet(EFSA)

Kontaktandmed

Aadress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Back to top