Den Europæiske Union

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Oversigt

 • Rolle: Giver videnskabelig rådgivning og kommunikerer om eksisterende og nye risici forbundet med fødevarekæden
 • Direktør: Bernhard Url
 • Oprettet i: 2002
 • Antal ansatte: 435
 • Placering: Parma, Italien
 • Website: EFSA

Hvad gør EFSA?

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) giver uafhængig videnskabelig rådgivning om fødevarerelaterede risici.

EFSA rådgiver om eksisterende og nye fødevarerelaterede risici. Rådgivningen bidrager til udformning af europæiske love, regler og politikker – og hjælper således med at beskytte forbrugerne mod risici i fødevarekæden. EFSA's ansvarsområde omfatter:

 • fødevare- og fodersikkerhed
 • ernæring
 • dyrs sundhed og velfærd
 • plantebeskyttelse
 • plantesundhed.

EFSA's arbejde omfatter:

 • indsamling af videnskabelige data og ekspertviden
 • levering af uafhængig, up-to-date videnskabelig rådgivning om fødevaresikkerhedsspørgsmål
 • formidling af det videnskabelige arbejde til offentligheden
 • samarbejde med EU-lande, internationale organer og andre interesserede parter
 • styrkelse af tilliden i EU’s fødevaresikkerhedssystem gennem pålidelig rådgivning.

Struktur

EFSA ledes af en bestyrelse med 15 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne handler i offentlighedens interesse. De repræsenterer ikke nogen regering, organisation eller industrisektor.

Bestyrelsen fastlægger EFSA's budget og godkender dets årlige arbejdsprogram.

EFSA's administrerende direktør er ansvarlig for drifts- og personalespørgsmål. Han udarbejder også det årlige arbejdsprogram sammen med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-landene.

Det rådgivende forum rådgiver den administrerende direktør. Særligt rådgiver det ham om udarbejdelsen af forslaget til det årlige arbejdsprogram.

Forummet består af repræsentanter for nationale organer med ansvar for risikovurdering i EU-landene. Der er også observatører fra Norge, Island, Schweiz og Kommissionen.

Hvordan arbejder EFSA?

EFSA's videnskabelige arbejde ledes at det videnskabelige udvalg og dets 10 paneler, som er sammensat af førende videnskabsfolk.

Hvis der er behov for mere specialiseret viden, kan der etableres et panel som arbejdsgruppe. Disse grupper består af både videnskabsfolk fra EFSA og eksterne eksperter.

EFSA arbejder også tæt sammen med andre EU-agenturer, som beskæftiger sig med sundheds- og sikkerhedsspørgsmål relateret til mennesker, dyr og miljøet:

Hvem har gavn af det?

 • De europæiske forbrugere – som er nogle af verdens bedst beskyttede og informerede hvad angår risici i fødevarekæden.  
 • EU-institutioner og nationale myndigheder med ansvar for forvaltning af folkesundheden og godkendelse af fødevarer og foder.
Kontakt

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(EFSA)

Kontakt

Adresse

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tlf.
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Back to top