European Union website, the official EU website

Europeiska fiskerikontrollbyrån (Efca)

Europeiska fiskerikontrollbyrån (Efca)

Fiskerikontrollbyrån har sitt säte i den spanska staden Vigo och ser till att den gemensamma fiskepolitikens kontroller och övervakningsåtgärder följer högsta möjliga gemensamma standard.

Byrån är navet i EU-ländernas operativa samarbete. Den bistår länderna och EU-kommissionen i deras arbete, organiserar och samordnar nationella kontroll- och inspektionsinsatser samt utbildar ländernas inspektörer och instruktörer. På så sätt ser byrån till att den gemensamma fiskepolitikens regler följs och tillämpas effektivt och konsekvent.

Byrån bidrar till lika konkurrensvillkor inom fiskenäringen genom att se till att alla uppfyller sina skyldigheter och behandlas lika, oberoende av var de är verksamma. Den bidrar också till ett hållbart fiske genom att säkerställa att gällande bestämmelser för bevarande och förvaltning verkligen följs, så att fiskeresurserna kan utnyttjas både av nuvarande och framtida generationer.

Kontakt: 

Kontaktuppgifter till- Europeiska fiskerikontrollbyrån(EFCA)

Kontakt

Adress: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tfn: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34