Evropska unija

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

Pregled

  • Naloga: Evropska agencija za nadzor ribištva skrbi za pravilno izvajanje skupne ribiške politike EU
  • Direktor: Pascal Savouret
  • Leto ustanovitve: 2005
  • Število zaposlenih: 63
  • Sedež: Vigo (Španija)
  • Spletišče: Evropska agencija za nadzor ribištva

Naloge

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) skrbi za uveljavljanje visokih skupnih standardov nadzora, inšpekcije in spremljanja skladu s skupno ribiško politiko. V ta namen usklajuje nacionalne dejavnosti nadzora in inšpekcije.

Agencija pomaga tudi Evropski komisiji in državam članicam EU pri usposabljanju nacionalnih inšpektorjev in voditeljev usposabljanj in tako zagotavlja pravilno izvajanje pravil Skupne ribiške politike.

Sestava

Agencija je neodvisni organ, ustanovljen v skladu s pravom EU. Upravlja jo upravni odbor, v katerem je šest predstavnikov Komisije in po en predstavnik iz vsake države članice EU.

Agencijo vodi izvršni direktor, ki ga imenuje upravni odbor za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki svetovalnih svetov, svetuje izvršnemu direktorju in zagotavlja tesno sodelovanje z deležniki.

Delovanje

Agencija uporablja načrte skupne uporabe za mobilizacijo človeških virov in materialnih sredstev na nacionalni ravni, da lahko države članice opravljajo nadzor in inšpekcijske preglede. Posamezni načrt se nanaša na ribištvo po posebnem programu nadzora in inšpekcijskih pregledov ali v zvezi z mednarodnim nadzorom.

Načrti skupne uporabe so celoletne dejavnosti, ki zajemajo različne vrste. V okviru načrtov poteka stalna izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov. Večletni načrti zajemajo več vrst in dejavnosti nadzora, ki se pripravijo na podlagi rezultatov ocene tveganja. Države članice ocenijo tveganja glede na staleže in območja po metodologiji, določeni v sodelovanju z Evropsko agencijo za nadzor ribištva.

Agencija skupaj z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropsko agencijo za pomorsko varnost podpira nacionalne organe, ki opravljajo naloge obalne straže.

Koristi

Evropska agencija za nadzor ribištva zagotavlja enake konkurenčne pogoje za ribiško industrijo na evropski ravni in spoštovanje evropskih predpisov ter zagotavlja enako obravnavo vseh akterjev v ribiškem sektorju ne glede na to, kje opravljajo dejavnosti.

Agencija tudi podpira trajnostno ribištvo, saj krepi spoštovanje veljavnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, kar bo koristilo sedanjim in prihodnjim generacijam.

 

Kontaktni podatki

Evropska agencija za nadzor ribištva(EFCA)

Kontaktni podatki

Naslov

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top