Evropska unija

Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA), ki ima sedež v španskem Vigu, v okviru skupne ribiške politike skrbi za uveljavljanje visokih skupnih standardov nadzora, inšpekcije in spremljanja.

Agencija skrbi za operativno sodelovanje med državami EU ter državam in Evropski komisiji zagotavlja podporo. Organizira in usklajuje nacionalne dejavnosti nadzora in inšpekcije ter z usposabljanjem nacionalnih inšpektorjev in voditeljev usposabljanj zagotavlja učinkovito in dosledno spoštovanje in izvajanje pravil Skupne ribiške politike.

Agencija prispeva tudi k oblikovanju enakih pogojev za vse v ribištvu, in sicer z zagotavljanjem spoštovanja obveznosti in enake obravnave vseh udeležencev v sektorju, ne glede na to, kje delujejo. Podpira tudi trajnostno ribištvo, saj krepi spoštovanje veljavnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, kar bo koristilo sedanjim in prihodnjim generacijam.

Kontaktni podatki: 

Evropska agencija za nadzor ribištva(EFCA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34