Uniunea Europeană

Agenția Europeană de Control al Pescuitului (AECP)

Agenția Europeană de Control al Pescuitului (AECP)

Prezentare generală

  • Rol: AECP se asigură că politica comună a UE în domeniul pescuitului este aplicată corespunzător
  • Director: Pascal Savouret
  • Înființare: 2005
  • Angajați: 63
  • Sediu: Vigo (Spania)
  • Site: Agenția Europeană de Control al Pescuitului

Ce face AECP?

Misiunea Agenției Europene de Control al Pescuitului (AECP) este să promoveze cele mai înalte standarde comune în materie de control, inspecție și supraveghere, în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În acest sens, AECP asigură coordonarea cooperării dintre autoritățile naționale de control și inspecție.

De asemenea, AECP sprijină Comisia și statele membre oferind cursuri de formare pentru inspectorii și formatorii din statele membre, pentru a se asigura că normele prevăzute de PCP sunt aplicate în mod corespunzător.

Structură

AECP este un organism independent înființat prin legislația UE. La conducerea sa se află un consiliu de administrație, format din 6 reprezentanți ai Comisiei și un reprezentant din partea fiecărui stat membru.

Activitățile AECP sunt gestionate de un director executiv. Acesta este numit de consiliul de administrație pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Consiliul consultativ, format din reprezentanți ai consiliilor consultative, îi oferă consultanță directorului executiv și asigură o cooperare strânsă cu părțile interesate.

Cum funcționează AECP?

AECP utilizează planurile de desfășurare comune pentru a organiza repartiția mijloacelor umane și materiale care le permit statelor membre să efectueze controale și inspecții. Aceste planuri se aplică în sectorul pescuitului în baza unui program specific de control și inspecție sau a unui sistem internațional de control.

Planurile de desfășurare comune se derulează pe tot parcursul anului și acoperă o gamă variată de specii. În cadrul acestor planuri se face continuu schimb de informații și date operative. Toate planurile sunt multianuale și vizează mai multe specii, activitățile de control fiind planificate pe baza rezultatelor evaluării riscurilor. Statele membre evaluează riscurile cu care se confruntă speciile și zonele, în conformitate cu metodologia stabilită în cooperare cu AECP.

În colaborare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, AECP ajută autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de gardă de coastă.

Cine sunt beneficiarii?

Valoarea adăugată a AECP constă în contribuția sa la crearea unui mediu concurențial echitabil pentru industria pescuitului din Europa, astfel încât normele europene să fie respectate de toți, iar actorii implicați în sectorul pescuitului să fie tratați pe picior de egalitate, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

De asemenea, AECP promovează un pescuit durabil, contribuind la respectarea măsurilor de conservare și gestionare existente, în beneficiul generațiilor de azi și de mâine.

 

Date de contact

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului(EFCA)

Date de contact

Adresă

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top