European Union website, the official EU website

Agenţia Europeană de Control al Pescuitului (AECP)

Agenţia Europeană de Control al Pescuitului (AECP)

Agenţia Europeană de Control al Pescuitului (AECP), cu sediul la Vigo (Spania), a fost creată pentru a promova cele mai înalte standarde în materie de control, inspecţie şi supraveghere în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

AECP structurează cooperarea operaţională dintre statele membre şi le oferă asistenţă acestora şi Comisiei. Organizează şi coordonează cooperarea la nivelul activităţilor naţionale de control şi inspecţie şi se ocupă de pregătirea inspectorilor şi a formatorilor, pentru a garanta respectarea şi aplicarea eficientă şi coerentă a normelor PCP.

Agenţia contribuie la asigurarea unor condiţii echitabile de concurenţă în industria pescuitului, astfel încât obligaţiile să fie respectate şi toate părţile implicate în acest sector să fie tratate în mod egal, indiferent unde operează. De asemenea, promovează un pescuit durabil, contribuind la respectarea măsurilor de conservare şi gestionare existente, în beneficiul generaţiilor de azi şi de mâine.

Date de contact: 

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului(EFCA)

Date de contact

Adresă: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34