Unjoni Ewrope

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Ħarsa ġenerali

  • Rwol: L-EFCA tiżgura li l-politika komuni tas-sajd tal-UE hija applikata kif suppost
  • Direttur: Pascal Savouret
  • Stabbilit fi: 2005
  • Persunal: 63
  • Lokalità: Vigo (Spanja)
  • Sit web: Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Dak li tagħmel

Il-missjoni tal-EFCA hi li tippromwovi l-ogħla standards komuni għall-kontroll, l-ispezzjoni u s-sorveljanza taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS). L-EFCA tagħmel dan billi tikkoordina l-kooperazzjoni bejn l-attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni nazzjonali.

L-EFCA tassiti wkoll lill-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE billi tipprovdi taħriġ għall-ispetturi u lil min iħarreġ tal-Istati Membri tal-UE biex jiġi żgurat li r-regoli tal-PKS jiġu applikati kif xieraq.

Struttura

L-EFCA hi korp indipendenti stabbilit mil-liġi tal-UE. Hi rregolata mill-Bord Amministrattiv tagħha, li jikkonsisti minn sitt rappreżentanti tal-Kummissjoni u rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru tal-UE.

L-EFCA hi mmaniġġjata minn Direttur Eżekuttiv, li hu maħtur mill-Bord Amministrattiv, għal perjodu ta’ ħames snin li jiġġedded. Il-Bord Konsultattiv, magħmul minn rappreżentanti tal-Kunsilli Konsultattivi, jagħti parir lid-Direttur Eżekuttiv u jiżgura kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati.

Kif taħdem

L-EFCA tuża l-pjanijiet ta’ eżerċizzju konġunti biex torganizza l-iskjerament tal-mezzi umani u materjali nazzjonali biex l-Istati Membri jwettqu l-kontrolli u l-ispezzjonijiet. Dawn huma relatati mas-sajd skont Programm Speċifiku ta’ Kontroll u Spezzjoni jew skema ta’ kontroll internazzjonali.

Il-pjanijiet konġunti ta’ skjerament huma attività ta’ matul is-sena kollha li jkopru varjetà wiesgħa ta’ speċijiet. L-informazzjoni u l-intelliġenza huma skambjati kontinwament skont il-pjanijiet. Il-pjanijiet kollha huma multispeċi u multiannwali b’attivitajiet ta’ kontroll ippjanati abbażi ta’ riżultati ta’ valutazzjoni tar-riskju. L-Istati Membri tal-UE jivvalutaw ir-riskji fuq l-istokkijiet u ż-żoni skont il-metodoloġija stabbilita f’kooperazzjoni mal-EFCA.

L-EFCA, f’kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, tappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta.

Min jibbenefika

Il-valur miżjud tal-EFCA jinsab fil-kontribuzzjoni tagħha għal kundizzjonijiet ekwi madwar l-Ewropa kollha għall-industrija tas-sajd b’tali mod li r-regoli Ewropej jiġu rispettati minn kulħadd u li l-atturi kollha involuti fis-settur tas-sajd jiġu trattati b’mod ugwali, irrispettivament minn fejn dawn ikunu qed joperaw.

Il-PKS tikkontribwixxi wkoll għal sajd sostenibbli billi ttejjeb il-konformità ma’ miżuri eżistenti ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.

 

Dettalji ta' kuntatt

l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd(EFCA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top