European Union website, the official EU website

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, kuras birojs atrodas Vigo (Spānijā) izveidoja, lai veicinātu augstus vienotus standartus attiecībā uz kontroli, inspekciju un uzraudzību, kas jāveic atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai (KZP).

Šī aģentūra ir operatīvās sadarbības vidutājs starp ES dalībvalstīm, palīdz tām un Komisijai. Aģentūra arī organizē un koordinē valstu sadarbību kontroles un inspicēšanas jomā, kā arī apmāca valstu inspektorus un instruktorus, lai nodrošinātu KZP noteikumu efektīvu un konsekventu ievērošanu.

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra palīdz nodrošināt visiem vienādus spēles noteikumus zvejniecības nozarē, proti, tā seko līdzi, vai tiek izpildītas saistības un vai nozarē ir pret visiem vienāda attieksme visur ES. Tā sniedz ieguldījumu arī zivsaimniecības ilgtspējā, veicinot pašreizējo saglabāšanas un pārvaldības noteikumu precīzāku izpildi mūsu visu un arī turpmāko paaudžu interesēs.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra(EFCA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Ta-lr: 
+34 986 12 06 10
Fakss: 
+34 986 12 52 34