Europos Sąjunga

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA)

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA)

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra Vigo mieste Ispanijoje buvo įsteigta siekiant propaguoti aukščiausius bendrus kontrolės, tikrinimo ir priežiūros standartus, vykdant bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP).

EFCA tarpininkauja užtikrindama ES šalių bendradarbiavimą ir padeda joms bei Komisijai. Kad būtų laikomasi BŽP taisyklių ir jos būtų veiksmingai ir nuosekliai taikomos, ji organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą vykdant nacionalinę kontrolę ir tikrinimą, rengia nacionalinius inspektorius ir instruktorius.

Agentūra padeda užtikrinti vienodas veiklos sąlygas žvejybos įmonėms, kad būtų laikomasi įpareigojimų ir visi šiame sektoriuje turėtų vienodas galimybes, neatsižvelgiant į tai, kur jie savo veikla užsiima. Dabartinės ir ateities kartų labui ji prisideda ir prie tausios žvejybos užtikrindama, kad būtų griežčiau laikomasi galiojančių išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra(EFCA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34