Európai Unió

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

Áttekintés

  • Szerep: az EFCA az EU közös halászati politikájának megfelelő végrehajtását biztosítja
  • Igazgató: Pascal Savouret
  • Alapítás éve: 2005
  • Alkalmazottak száma: 63
  • Székhely: Vigo (Spanyolország)
  • Honlap: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Tevékenység

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (European Fisheries Control Agency, EFCA) azt hivatott biztosítani, hogy a közös halászati politika keretében folytatott ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti tevékenységek a lehető legmagasabb szintű egységes normák szerint menjenek végbe. Ennek érdekében az EFCA összehangolja a tagállamok között az ellenőrzés és a vizsgálat terén megvalósuló együttműködést.

Az EFCA azáltal is támogatja a Bizottság és az uniós tagállamok munkáját, hogy képzést biztosít az uniós tagállamok ellenőreinek és oktatóinak, elősegítendő, hogy a közös halászati politika szabályait minden érintett megfelelően alkalmazza.

Szervezeti felépítés

Az EFCA az európai uniós jog által létrehozott független szerv. A hivatalt az igazgatási tanács irányítja, melyet a Bizottság hat képviselője és uniós tagállamonként egy képviselő alkot.

Az EFCA élén az ügyvezető igazgató áll, akit az igazgatási tanács nevez ki 5 évre. Az igazgató megbízatása megújítható. A tanácsadó testület, mely a regionális tanácsadó testületek képviselőiből áll, tanácsokkal látja el az ügyvezető igazgatót, és gondoskodik arról, hogy a hivatal szorosan együttműködjön az érdekelt felekkel.

Működés

Az EFCA az emberi és anyagi erőforrások felhasználásának megszervezése céljából ún. közös alkalmazási terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy a tagállamok el tudják végezni ellenőrzési és vizsgálati feladataikat. Közös alkalmazási tervek kidolgozására olyan halászterületek kapcsán kerül sor, amelyekre vagy egyedi ellenőrzési és felügyeleti program, vagy pedig nemzetközi ellenőrzési rendszer vonatkozik.

A fajok széles körére vonatkozó közös alkalmazási tervek alapján végzett tevékenységek az egész évet átívelik. A tervek által kijelölt keretek között folyamatos információ- és ismeretcsere valósul meg. Több fajra kiterjedő többéves tervekről van szó, melyek az elvégzendő ellenőrzési tevékenységeket kockázatértékelési eredmények alapján vázolják fel. Az uniós tagállamok az állományokat és területeket fenyegető kockázatokat a hivatallal együttműködésben kidolgozott módszertannak megfelelően mérik fel.

Az EFCA – az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve – támogatja a tagállamok hatóságai által végzett partvédelmi tevékenységeket.

Kik látják hasznát a hivatal tevékenységének?

Az EFCA azáltal hoz létre hozzáadott értéket, hogy uniós szinten elősegíti egyenlő versenyfeltételek kialakulását a halászati ágazatban. A cél az, hogy az európai szabályokat mindenki tiszteletben tartsa, és hogy – működési helyétől függetlenül – a halászati ágazat összes szereplője egyenlő elbánásban részesüljön.

A közös halászati politika a fenntartható halászat előmozdításához is hozzájárul: javítja a hatályos állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelést, aminek a jelen és a jövő generációk is hasznát látják.

 

Elérhetőségi adatok

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal(EFCA)

Elérhetőségi adatok

Cím

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Back to top