European Union website, the official EU website

Europska agencija za nadzor u ribarstvu (EFCA)

Europska agencija za nadzor u ribarstvu (EFCA)

Europska agencija za nadzor u ribarstvu, sa sjedištem u Vigu u Španjolskoj, osnovana je radi promicanja najviših zajedničkih standarda nadzora, inspekcije i praćenja u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Agencija posreduje pri operativnoj suradnji među državama EU-a te pomaže njima i Komisiji. Organizira i koordinira suradnju među nacionalnim nadzornim i inspekcijskim aktivnostima te osposobljava nacionalne inspektore i instruktore kako bi osigurala poštovanje te učinkovitu i dosljednu primjenu pravila zajedničke ribarstvene politike.

Agencija pomaže osigurati jednake uvjete za sve u ribarstvenoj industriji tako da promiče ispunjavanje obveza i jednak tretman za sve u sektoru, bez obzira na to gdje djeluju. Poboljšanjem sukladnosti s postojećim mjerama očuvanja i gospodarenja Agencija također pridonosi održivomu ribarstvu na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Kontaktni podaci: 

Europska agencija za nadzor ribarstva(EFCA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel: 
+34 986 12 06 10
Faks: 
+34 986 12 52 34