Europska unija

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Pregled

  • Uloga: EFCA osigurava pravilnu primjenu zajedničke ribarstvene politike EU-a
  • Direktor: Pascal Savouret
  • Osnovana: 2005.
  • Broj zaposlenih: 63.
  • Lokacija: Vigo (Španjolska)
  • Internetska stranica: Europska agencija za kontrolu ribarstva

Čime se bavi

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) radi na promicanju najviših zajedničkih standarda za kontrolu, inspekciju i nadzor u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Taj cilj ostvaruje koordinacijom suradnje nacionalnih kontrola i inspekcija.

EFCA pomaže Komisiji i državama članicama EU-a osposobljavanjem inspektora i trenera iz država članica EU-a kako bi se osiguralo da se pravilno primjenjuju propisi zajedničke ribarstvene politike.

Struktura

EFCA je nezavisno tijelo utemeljeno zakonodavstvom EU-a. Agencijom upravlja upravni odbor koji se sastoji od šest predstavnika Komisije i po jednog predstavnika svake države članice EU-a.

Na čelu je Agencije izvršni direktor kojeg imenuje Upravni odbor na obnovljivi mandat od pet godina. Izvršnog direktora savjetuje savjetodavni odbor koji se sastoji od predstavnika savjetodavnog vijeća i koji osigurava blisku suradnju sa zainteresiranim stranama.

Kako djeluje

EFCA se služi zajedničkim planovima djelovanja kako bi organizirala upotrebu nacionalnih ljudskih i materijalnih resursa tako da države članice provode kontrole i inspekcije. Odnose se na ribarstvo u skladu s posebnim programom kontrole i inspekcije ili međunarodnim planom kontrola.

Planovi o zajedničkom korištenju sredstava cjelogodišnje su aktivnosti kojima se obuhvaća širok spektar vrsta. Informacije i podaci kontinuirano se razmjenjuju u okviru tih planova. Svi se planovi odnose na više vrsta i više godina i uključuju planirane aktivnosti kontrole na temelju rezultata procjene rizika. Države članice EU-a procjenjuju rizike za riblje stokove i područja u skladu s metodologijom utvrđenom u suradnji s EFCA-om.

EFCA u suradnji s Europskom graničnom i obalnom stražom i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost pruža podršku nacionalnim tijelima pri provedbi zadaća obalne straže.

Tko ima koristi

Dodana vrijednost EFCA-e proizlazi iz njezina doprinosa ujednačavanju uvjeta za ribarsku industriju diljem Europe kako bi svi poštovali europska pravila i svi dionici ribarskog sektora imali jednak status neovisno o području na kojem djeluju.

Zajedničkom ribarstvenom politikom doprinosi se održivom ribarstvu zahvaljujući povećanju usklađenosti s postojećim mjerama konzervacije i upravljanja na korist sadašnjih i budućih generacija.

 

Kontaktni podaci

Europska agencija za nadzor ribarstva(EFCA)

Kontaktni podaci

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel
+34 986 12 06 10
Faks
+34 986 12 52 34
Back to top