European Union website, the official EU website

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach, atá lonnaithe in Vigo na Spáinne, chun na comhchaighdeáin is airde rialaithe, cigireachta agus faireachais a chur chun cinn faoin gComhbheartas Iascaigh (CBI).

Is idirghabhálaí í EFCA maidir le comhar oibríochtúil idir thíortha an AE, agus cuidíonn sí leo agus leis an gCoimisiún. Eagraíonn agus comhordaíonn sí comhar idir gníomhaíochtaí náisiúnta rialaithe agus cigireachta agus cuireann sí oiliúint ar chigirí agus ar oiliúnóirí lena chinntiú go n-urramófar rialacha an CBI agus go gcuirfear i bhfeidhm iad ar shlí éifeachtach chomhleanúnach.

Cuidíonn an Ghníomhaireacht lena chinntiú go bhfuil cothrom iomaíochta ann do thionscal na hiascaireachta le go gcomhlíontar oibleagáidí agus go bhfaighidh gach duine san earnáil an chóir chéanna, pé áit a n-oibríonn siad. Tacaíonn sí freisin le hiascach inbhuanaithe tríd an tslí ina gcomhlíontar na bearta caomhnaithe agus bainistíochta a fheabhsú ar mhaithe leis an nglúin seo agus na glúnta amach romhainn.

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach(EFCA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Teileafón: 
+34 986 12 06 10
Facs: 
+34 986 12 52 34