Euroopan Unioni

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Perustiedot

  • Tehtävä: EFCA valvoo EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asianmukaista soveltamista
  • Pääjohtaja: Pascal Savouret
  • Perustettu: 2005
  • Henkilöstömäärä: 63
  • Sijainti: Vigo (Espanja)
  • Verkkosivusto: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Tehtävät

EFCAn tehtävän on edistää yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisia korkeita yhteisiä valvonta- ja tarkastusstandardeja. EFCA koordinoi yhteistyötä kansallisten valvonta- ja tarkastustoimien välillä.

Se myös avustaa komissiota ja EU-maita ja kouluttaa EU-maiden tarkastajia ja kouluttajia. Siten varmistetaan, että yhteisen kalastuspolitiikan säännöt pannaan oikein täytäntöön.

Rakenne

EFCA on EU-lainsäädännön mukaisesti perustettu riippumaton elin. Sen hallinnosta vastaa hallintoneuvosto, johon kuuluu kuusi komission edustajaa ja yksi edustaja kustakin EU-maasta.

EFCAa johtaa hallintoneuvoston nimittämä pääjohtaja, jonka viisivuotinen toimikausi voidaan uusia. Hallintoneuvoston edustajista koostuva neuvottelukunta avustaa pääjohtajaa ja varmistaa tiiviin yhteistyön sidosryhmien kanssa.

Toiminta

EFCA organisoi jäsenmaiden kalastusalan inhimillisten ja materiaalisten resurssien käyttöä yhteiskäyttösuunnitelmien avulla, joiden pohjalta jäsenmaat toteuttavat valvonta- ja tarkastustoimet. Yhteiskäyttösuunnitelmat perustuvat erityiseen valvonta- ja tarkastusohjelmaan tai kansainväliseen valvonta- ja tarkastusohjelmaan.

Yhteiskäyttösuunnitelmat kattavat koko vuoden toiminnan monien lajien osalta. Suunnitelmat edellyttävät jatkuvaa tiedonvaihtoa. Kaikki suunnitelmat ovat monivuotisia ja koskevat useita lajeja, ja valvontatoimet suunnitellaan riskinarviointien tulosten perusteella. EU-maat arvioivat eri lajeille ja alueille aiheutuvat riskit EFCAn kanssa yhteistyössä päätettyjen menetelmien avulla.

Yhdessä Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa EFCA tukee kansallisia viranomaisia rannikkovartiostotehtävissä.

Hyödyt ja hyötyjät

EFCA tuo toiminnallaan lisäarvoa, koska se auttaa varmistamaan, että kalastusalalla on yhtäläiset toimintaolosuhteet koko EU:ssa, jolloin alan kaikkia toimijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja EU-sääntöjä noudatetaan kaikkialla.

EFCA edistää myös kestävää kalataloutta ja kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista, mikä hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia.

 

Yhteystiedot

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto(EFCA)

Yhteystiedot

Osoite

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

P.
+34 986 12 06 10
F.
+34 986 12 52 34
Back to top