Euroopan Unioni

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) perustettiin edistämään yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisia yhteisiä valvonta- ja tarkastusstandardeja. Virasto sijaitsee Vigossa Espanjassa.

EFCA on mukana järjestämässä EU-maiden operationaalista yhteistyötä ja avustaa kansallisia viranomaisia ja komissiota. Se organisoi ja koordinoi yhteistyötä kansallisten valvonta- ja tarkastustoimien välillä sekä kouluttaa kansallisia tarkastajia ja kouluttajia. Siten halutaan varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan ja ne pannaan tehokkaasti ja yhtenäisesti täytäntöön.

EFCA auttaa huolehtimaan siitä, että kalastusalalla on yhtäläiset toimintaolosuhteet, jolloin alan toimijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja velvoitteita noudatetaan kaikkialla. EFCA edistää myös kestävää kalataloutta ja kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista, mikä hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia.

Yhteystiedot: 

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto(EFCA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

P.: 
+34 986 12 06 10
F.: 
+34 986 12 52 34