European Union website, the official EU website

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

EU-Fiskerikontrolaganturet hører hjemme i Vigo i Spanien. Det skal sørge for, at kontrol-. inspektions- og overvågningsarbejdet under den fælles fiskeripolitik følger de højest mulige fælles standarder.

Agenturet står centralt i det operationelle samarbejde mellem EU-landene. Det bistår landene og Kommissionen i deres arbejde, organiserer og koordinerer nationale kontrol- og inspektionsaktiviteter og uddanner landenes inspektører og instruktører. Dermed sørger agenturet for, at den fælles fiskeripolitiks regler overholdes og anvendes effektivt og konsekvent.

Agenturet bidrager til lige konkurrencevilkår inden for fiskeriet ved at sikre, at alle opfylder deres forpligtelser og behandles lige, uanset hvor de driver virksomhed. Det er også med til at sikre et bæredygtigt fiskeri ved at sørge for, at de gældende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger overholdes til gavn for de nuværende og kommende generationer.

Kontakt: 

EU-fiskerikontrolagenturet(EFCA)

Kontakt

Adresse: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tlf.: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34